Jak zvýšit tlak vody v domě

Trápí vás slabý tlak vody ve vodovodním potrubí? Máte problémy s kolísáním proudu vody při mytí a sprchování? Poradíme vám, jak zjistit příčiny problémů způsobených kolísáním tlaku vody i jak ho odstranit. Doporučení se budou týkat jak domácností napojených na veřejnou vodovodní síť, tak nemovitosti čerpajících vodu z vlastního zdroje.

Příčin nízkého tlaku vody může být několik a každá z nich má naštěstí nějaké řešení. Prohlídkou domácího rozvodu vody byste měli vyloučit špatné otevření hlavního uzávěru vody, závady na kohoutcích, zanesené vodovodní potrubí nebo jiné snížení průtoku. V horším případě můžete odhalit úniky vody poškozeným potrubím, které bude třeba opravit.

Kde je problém?

  • Pokud je častější kolísání tlaku vody přes den a méně časté v noci, může být problém v kapacitě dodávek vody z vodovodního řadu. Dochází k němu například po významném rozšíření zástavby obytnými budovami či výrobními závody v blízkosti vašeho bydliště.

  • V domácnosti se mohou problémy projevit i po přístavbách nebo rekonstrukcích. Původcem komplikací může být i rozšíření počtu obytných prostor domě s dalšími koupelnami nebo zapojení nových spotřebičů. 

Původní řešení vodovodu ve zmíněných případech nemusí stačit a bude třeba jej nějak posílit. Existují 2  způsoby řešení.

Řešení pro vodovodní řady

Pokud je v odběrním místě dostatek vody, která však nemá dostatečný tlak, je vhodné do systému na vstup vsadit domácí vodárnu, jež tlak zvýší o požadovanou hodnotu. Domácí vodárnu můžete se souhlasem správce veřejné vodovodní sítě instalovat přímo na vodovodní síť. V tomto případě je nutné použít zpětnou klapku na přítoku a dále samotné zařízení na zvyšování tlaku, tedy domácí vodárnu. 

V případě nesouhlasu správce veřejné vodovodní sítě s přímým napojením
nebo při nedostatku vody z vodovodní sítě existuje druhé řešení, a to použít tzv. přerušovací nádrž, která je na vstupu vybavená plovákovým ventilem. Do přerušovací nádrže natéká voda z řadu a vytváří v ní určitou provozní zálohu (množství vody zpravidla odpovídající denní spotřebě, max. však 500 l). Z ní je pak pomocí čerpadla voda rozváděna do domácího vodovodu s potřebným tlakem.  

V obou případech je nutno chránit čerpadlo před suchoběhem.

Domácí vodárna Calpeda NGXM

V naší nabídce je k dispozici řada domácích vodáren s klasickou technologií tlakového spínače a tlakové nádoby. Spolehlivým a oblíbeným řešením je vodárna Calpeda NGXM.

  • s atestem na pitnou vodu 
  • nerezové samonasávací čerpadlo
  • bezúdržbová tlaková nádoba s 5-ti letou zárukou 
  • nastavitelný tlakový spínač

 

zobrazit detail produktu

Řešení pro vodu z vlastního zdroje

Nedostatečný tlak vody při zásobování z vlastního zdroje (ze studny nebo vrtu) je zpravidla dán nedostatečným výkonem čerpadla ve vrtu nebo ve studni a jediným řešením je výměna čerpadla za novou a silnější variantu, ale jen v případě, že to umožňuje vydatnost zdroje vody. Zde podobně jako u vodovodního řadu platí, že pokud je vydatnost zdroje vody nedostatečná, je potřeba do systému přidat přerušovací nádrž a za ni umístit domácí vodárnu s tlakovým spínačem nebo frekvenčním měničem. Platí to jak při zajištění rozvodu vody po přístavbě či rekonstrukci, tak při snižování hladiny podzemních vod u studní a vrtů. 

Jak vybrat domácí vodárnu

V dnešní době je jednoznačně nejvýhodnějším řešením použití domácích vodáren s frekvenčním měničem. Ty nahrazují řešení s tlakovým spínačem, mají integrovanou malou tlakovou nádrží a vodou chlazený motor. 

Tyto vodárny přináší vysoký uživatelský komfort a v porovnání s tradičními způsoby dodávky vody přináší úspory elektrické energie v řádu 30 až 60 %, protože pracují jen s výkonem potřebným pro daný okamžik spotřeby. Díky integrované tlakové nádobě jsou vodárny velmi kompaktní a dají se poměrně flexibilně umístit např. do technické místnosti. U technologicky nejvyspělejších řešení, jakým je např. Calpeda META small je navíc kladen důraz na hlukovou zátěž, která se pohybuje kolem 47 dB, což pro představu odpovídá hlučnosti myčky nádobí.