Jak zazimovat vodárnu

V případě, že by místnost s vodárnou mohla promrzat, musíte vodu z celého zařízení vypustit. Vodárnu vypnete vytažením ze zásuvky a odvodnění provedete tak, že nejdříve otevřete odvodňovací ventily na uzavíracím ventilu za vodárnou. Poté vypustíte vodu z výtlačného potrubí i tlakové nádoby a následně vyšroubujete odvodňovací zátky tělesa a čerpadlo odvodníte. Odvodňovací zátku zašroubujete těsně před dalším spuštěním. Určitě doporučuji zátky namazat lojem, potravinářským tukem nebo vazelínou.

zamrzlý kohoutek