Jak vybrat vřetenové čerpadlo

Vřetenová čerpadla

Vřetenové čerpadlo je typ ponorného čerpadla, které je vhodné pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody z vrtů a kopaných studní, nebo jako čerpadlo do tlakové kanalizace. Čerpadla dokážou plně zásobovat rodinný dům a jsou vhodná také na zavlažování a přečerpávání do zásobníků. Čerpadla lze použít samostatně, nebo s tlakovou nádobou a tlakovým spínačem jako domácí vodárnu s automatickým provozem. Toto řešení umožní komfortní a bezúdržbové využívání vlastního vodního zdroje.
 

 

Použití 

 • Zásobování domácností vodou 
 • Čerpání vody ze studní a vrtů – vhodné do hloubek 50- 60 m s tlakovou nádobou 
 • Zavlažování 
 • Přečerpávání do zásobníků 
 • Čerpadlo do tlakové kanalizace (PUMPA inox line Morava

Klíčové výhody 

 • vyniká ve schopnosti čerpat vodu i z velkých hloubek s velkým převýšením, zpravidla několik desítek metrů 
 • ekonomický provoz – až 50% úspora energie při stejných výkonech čerpadla obdobné konstrukce 
 • vysoká spolehlivost, jednoduchá instalace a případná oprava, výměna a dostupnost náhradních dílů
 • hlavní části z nerezové oceli / celonerezové provedení (Vltava, Morava
 • český výrobek
 

Co ještě budete potřebovat? 

Pro čerpání vody z hloubky větší než 8m použijeme ponorné čerpadlo, které v kompletu s 

Při poklesu tlaku v soustavě pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody ve studni a v případě, že máme nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni.

Čerpadla do tlakové kanalizace

Čerpadla pro tlakovou kanalizaci se používají tam, kde je nutné překonat výškové rozdíly a nelze vybudovat běžnou gravitační kanalizaci. Jsou ideální do nižších jímek a používají se tlaková kalová čerpadla s odpovídající dopravní výškou. Tato čerpadla se osazují do tzv. čerpacích jímek, což jsou plně vybavené malé čerpací stanice pro odpadní vody. Jímka je ideálním řešením především pro rekreační objekty, jakými jsou chalupy a chaty nebo i u trvale obývaných objektů v případě, že máte jakýkoli problém s připojením k místní kanalizaci a získáním příslušného povolení. 

Provedení HD má vylepšené řezací zařízení s výbornou účinností při řezání dlouhých pevných částic. Je vhodné pro instalace, kde jsou potíže např. s netkanými textiliemi.

Jak funguje odvádění splašků z jímky? 

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí čerpací stanice(1) umístěné mimo dům. Hodí se pro odčerpávání a akumulaci drenážních a povrchových vod, jakož i odpadních vod z obytných budov a průmyslových provozů. Čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylénu a můžou být vybaveny buď jedním nebo dvěma čerpadly(2). Spolehlivý provoz pak zajistí řídící jednotka. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací armaturu (4). 

Jak vybrat správné vřetenové čerpadlo? 

1. Vybereme typ čerpadla podle velikosti vrtu

– doporučujeme rozdíl min. 30 mm mezi stěnou vrtu a čerpadlem 

2. Zjistíme požadovaný průtok čerpadla

Průtok se odvíjí od počtu odběrných míst a počtu osob v domácnosti. Pro středně velký rodinný dům pro 3-5 osob počítáme se jmenovitým průtokem 2 – 2,9 m3/hod = 33,3 – 48,3 l/min. 

3. Zjistíme požadovanou výtlačnou (dopravní) výšku

Celková dopravní výška odpovídá součtu 3 hodnot: 

 • 1. Tlak v nejvýše umístěném odběrném místě 
 • 2. Statická výška od hladiny vody po nejvýše položené odběrné místo (A+B+C) 
 • 3. Tlakové ztráty v potrubí a armaturách (Z - počítáme ztrátu 1m na každých 10 m vzdálenosti vodorovného potrubí od domu)

 

4. Podle těchto hodnot hledáme na hydraulické křivce čerpadla tzv. pracovní bod

 

Pro střední dům je vhodný jmenovitý průtok 2 m³/hod, volíme tedy s rezervou 2,25 m³/hod. 

→ Při potřebné výtlačné výšce 70 m a průtoku 2,25 m³/hod vychází optimálně čerpadlo PUMPA blue line Odra.