Co musíme vědět, než jdeme kupovat čerpadlo

Pomůžeme vám najít odpovědi na věci, co musíte vědět, než vyrazíte na nákup čerpadla a poradíme vám, na co si dát při jeho koupi pozor.

Než začneme čerpadlo vybírat, musíme znát odpověď na 4 zásadní otázky, týkající se jeho budoucího provozu.

 • Jakou vodu chceme čerpat?
 • Odkud chceme vodu čerpat?
 • Jak často ji chceme čerpat?
 • Jaké množství chceme čerpat?

A dále vám poradíme, na co si dát pozor.

Jakou vodu chceme čerpat

Než se rozhodneme koupit čerpadlo, ze všeho nejdříve si musíme ujasnit, jakou vodu budeme čerpat - zda vodu pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou. Pokud chceme čerpat vodu z jiných než podzemních zdrojů, musíme volit čerpadlo podle stupně znečištění.

 • ČISTÁ UŽITKOVÁ VODA - čerpání říční, dešťové nebo rybniční vody nevyžaduje speciální konstrukci čerpadla, ale je nutné zabránit vhodným sacím košem vniknutí nečistot jako např. listí, trávy apod. do čerpadla. V tomto případě musí mít sací koš velmi jemnou mřížku. U tzv. kalových čerpadel určených pro čerpání mírně znečištěné vody je sací strana vybavená mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. Tato čerpadla nelze v žádném případě použít pro čerpání splašků.
 • SPLAŠKOVÁ VODA - pro čerpání splašků se používají čerpadla především litinová, nerezová a konstrukcí přizpůsobená především tvarem oběžného kola. V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá.
 • Samostatnou kapitolou jsou tzv. stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.

Odkud chceme vodu čerpat

Dalším údajem, který musíme znát, je to, odkud chceme vodu čerpat. Zda se jedná o vodu říční či rybniční, vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen. 

 • Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky do 8m. Tuto hodnotu zajišťují tzv. samonasávací čerpadla. Povrchová čerpadla s normálním sáním jsou pak závislá na několika dalších technických parametrech daných hodnotou NPSH (podrobnosti u našich odborných spolupracovníků) a jejich sací schopnost je okolo 3 až 5 m. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.


 • Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla. Musíme sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výškově za každých 10 m délky potrubí. Zároveň je nutné si umět převést na metry jiné veličiny: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa.
 • Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby, je třeba znát umístění a typy spotřebičů: automatická pračka, myčka nádobí, atd.
 • Pokud chceme čerpat vodu z řeky nebo potoka může být rozhodujícím činitelem vzdálenost našeho pozemku od zdroje vody, protože zde nemusí hrát nejdůležitější roli technické parametry čerpadla, ale zabezpečení proti krádeži. V tom případě je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

 

(Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody)
(Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny

Jak často ji chceme čerpat

Potřebujete čerpadlo k občasnému použití např. na zahrádce nebo trvale v rodinném domku? Případně v nasazení 24 hod. denně?

 • Pro občasné použití se doporučují plastová čerpadla. Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla.
 • Pokud chceme vodou zásobovat nemovitost, musíme použít tzv. domácí vodárny.
 • Součástí domácí vodárny je tlaková nádoba, dnes většinou membránová, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
 • Do prostor s nedostatkem místa využijete kompaktní automaty (není třeba pořizovat tlakové nádoby, tlakový spínač a ostatní komponenty). Výhodou kompaktních vodáren je automatický provoz - čerpadlo se spouští pouze v případě, kdy se spotřebovává voda.
 • Výkon domácí vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a nikoliv velikostí nádoby, která ovlivňuje četnost spínání čerpadla.
 • Velikost nádoby se proto dá odvodit z údajů o spotřebě vody - je vhodné celkovou sestavu nechat na odborníkovi.

Jak se vyvarovat kolísání tlaku?

Pro objekty s proměnnou spotřebou vody, ale nutností udržet konstantní tlak jsou vhodné domácí vodárny s frekvenčním měničem, který trvale snímá tlak v systému a mění otáčky čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku vody. 

Jaké množství chceme čerpat

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat, značené písmenem Q, jednotky jsou l/s, l/min., m³/hod. Pro stanovení množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Zejména druhý ukazatel je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a rozsáhlých zahrad, důležitý.

Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody zejména v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3000 l/hod. s dostatečným tlakem.

Pro zalévání na zahrádce a podobné příležitosti by měla postačit čerpadla s průtokem do 2000 l/hod.

Jaké řešení je vhodné pro Váš dům?

 • Všechny hlavní parametry jsme sjednotili do přehledného formuláře pro výběr správného čerpadla.
 • Do formuláře doplňte všechny potřebné údaje, na základě kterých vám navrhneme optimální řešení.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na pumpa@pumpa.cz . Díky formuláři si ušetříte i několik telefonátů, a navíc se v problematice od začátku lépe zorientujete. K tomu pomáhá i naše sekce Podpora, do které jsme shrnuli vše, co potřebuje zákazník vědět před nákupem čerpadla nebo vodárny.

formulář pro výběr správného čerpadla

Několik rad a tipů na závěr

 • Pokud chcete použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
 • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny.
 • Nákup čerpadla bez zabezpečeného servisu je hazard.
 • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
 • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax).