Často kladené dotazy - tlakové nádoby

Zde jsme pro Vás připravili odpovědi na nejčastější otázky ohledně výběru nebo provozu tlakových nádob.

Otázky jsou zejména zaměřené na tlakové nádoby společnosti GWS, která stojí v čele inovací a nových technologií pro tlakové nádoby a je nejkomplexnějším dodavatelem tlakových nádob na světě.

FAQ

Jaký je maximální provozní tlak GWS nádob?

 Maximum Working Pressure  BAR  PSI

 Pressure Wave

 M-Inox

 HydroGuard

 10  150
 Max 16   230
 UltraMax  25  360
 HeatWave  10  150
 ROWave  7  100
 Challenger  10  150
 C2 Life  8,6  125
 SuperFlow  10/16/25  150/230/360

Jaká je maximální provozní teplota GWS nádob?

 Maximum Working Temperature  °C °F 
 Pressure Wave  90  200
 HeatWave  100  210
 ROWave  40  100
 Challenger  90  200
 C2 Lite  50  120
 SuperFlow  90  200

Mohu použít do GWS nádob glykol (proti zamrznutí)?

Doporučujeme používat směs v poměru maximálně 50/50. Výrobek nesmí být za žádných okolností na bázi ropy.

Mohu použít do GWS nádob výrobky na bázi ropy?

Ne. Materiál naší membrány není tolerantní k výrobkům na bázi ropy.

Mohu nainstalovat GWS nádobu naležato?

Nádoby větší než 100 litrů se nedoporučuje instalovat naležato, protože by mohlo dojít k poškození a selhání membrány.

Jaká je záruka na GWS nádoby?

GWS záruka se liší trh od trhu - kontaktujte prosím vašeho místního distributora, který vám poskytne informace o záruce platné ve vaší oblasti.

Vztahuje se záruka i na práci?

Ne, bohužel existuje řada faktorů, které mohou přispět k selhání nádrže, a jediným faktorem, za který může GSW ručit, je nádoba.

Právě mi nainstalovali nádobu a voda má divnou chuť - co mám dělat?

Propláchněte novou nádobu, nechte vodu proběhnut třemi až čtyřmi cykly čerpadla. Pokud pachuť přetrvává, měli byste nejspíš nechat otestovat zdroj vody.

Mohu v GWS nádobě používat chlorovanou vodu?

Samozřejmě. GWS nádoby jsou konstruovány s vědomím, že chlór se často používá k pravidelné úpravě vody ve studních.

Co znamená cyklus?

Cyklus se vztahuje k době chodu čerpadla. Cyklus začíná zapnutím čerpadla a končí jeho vypnutím. Zapínání a vypínání čerpadla je dáno nastavenými tlaky systému. V tabulce níže je uvedena funkce pokles hladiny, která předpokládá vodovodní systém s nastavenými tlaky 30/50 psi. To znamená, že čerpadlo se zapne (spustí), kdykoliv tlak v nádobě klesne na 30 psi a vypne se (zastaví), když tlak dosáhne 50 psi. Obvyklá nastavení tlaku jsou 20/40, 30/50 a 40/60.

Jak tlakový spínač řídí čerpadlo a nádobu?

Tlakový spínač komunikuje s nádobou a čerpadlem. Sleduje tlak uvnitř nádoby a aktivuje nebo deaktivuje čerpadlo podle toho, zda je uvnitř nádoby dosaženo spínacího nebo vypínacího tlaku.

Co je to pokles hladiny?

Pokles hladiny se vztahuje k množstvím vody, která opustí nádobu před tím, než tlakový spínač aktivuje čerpadlo. Pokles hladiny je ovlivňován čerpadlem, velikostí nádoby a nastavenými tlaky, které řídí váš vodovodní systém.

Co je to tlak předhuštěného vzduchu?

Tlak předhuštěného vzduchu se vztahuje k množství plynu (v GWS nádobách se používá vzduch) v bar/psi, který je do nádoby načerpán před instalací - obvykle v továrně. Tento předhuštěný vzduch je „pružinou“, která pomáhá vytvářet tlak vody. Jak se membrána plní vodou, stlačuje předhuštěný vzduch. V systémech s nastavením tlakového spínače 30/50 bude čerpadlo vhánět vodu do nádoby tak dlouho, dokud tlak uvnitř nádoby nedosáhne 50 psi.

Jaké je standardní předhuštění u GWS nádob?

 Standard Pre-Charge  BAR  PSI
 Pressure Wave  1,9  28
 M-Inox  1,9  28
 Max  4  58
 UltraMax 4  58

 Heatwave

HWB-2LX and HWB-24LX

HWB-60LV and HWB-80LV

 0,7

1,5

 12

 24

 ThermoWave  1,9  28
 SolarWave  1,9  28

 ROWave

 Inline and Plasteel

 Vertical

 0,4

0,5

 6

 7

 Challenger  1,4  20
 C2 Lite  1,4  20
 SuperFlow  4  58

Jaký by měl být tlak (předhuštění) v nádobě?

Naše nádoby jsou natlakovány na tlak o 2 psi nižší, než je nastavený spínací tlak (například pokud jsou nastavené tlaky 30/50, pak je spínací tlak 30 psi a naše nádoba musí být předhuštěna na 28 psi).

Jak mám zkontrolovat předhuštění nebo dohustit vzduch?

Abyste mohli zkontrolovat předhuštění, musíte nádobu zcela vypustit. Odpojte čerpadlo od napájení a otevřete (zapněte) kohoutek v domě. Tím se nádoba vypustí a znovu nenapustí. Na horní části nádoby najdete vzduchový ventil (podobný jako ventilek u vašich pneumatik) - pomocí manometru zkontrolujte tlak vzduchu.

Jaká je maximální tolerance membrán vůči chlóru?

Pro průtokovou úpravu doporučujeme 5 – 50 ppm a pro dezinfekci systému maximálně 250 ppm.

Jak připojit nádrž FlowThru k potrubí s větším nebo menším průměrem?

Průměr potrubí by měl být změněn na průměr připojení 50 cm před a za nádrží.

Jak nainstaluji uhlíkový filtr?

Vložte uhlíkový filtr do pouzdra a utáhněte uzávěr. Nechejte 3 minuty protékat vodu krytem a poté zavřete kohoutek. Po 5 minutách otevřete kohoutek a nechte vodu téct 5 minut. Tím dojde k úplnému propláchnutí kazety. Během proplachování zaznamenáte černou/šedou vodu obsahující uhlíkaté jemné částice.