Jak vybrat čerpadlo na dešťovou vodu

Rozhodli jste se využívat dešťovou vodu a zachytávat ji do retenční nádrže nebo jiného sběrného místa? Nyní potřebujete vyřešit, jaké čerpadlo zvolit, aby správně plnilo Vaše požadavky.

Čerpadla na dešťovou vodu spadají většinou do kategorie čerpadel kalových, protože se nejčastěji nejedná o čerpání čisté vody, ale vody s nějakými drobnými nečistotami. Můžete však také použít povrchová čerpadla s potřebným příslušenstvím, která jsou umístěna vně nádrže. Nejkomplexnější řešení pak představuje nabídka dešťových přečerpávačů. 

Kalová čerpadla

Lze použít čerpadla která umějí pracovat s nečistotami do maximální velikostí 10 mm. U typů se sacím košem ve spodní části je třeba počítat s bezpečnostní mezerou mezi sacím košem a dnem nádrže obsahujícím většinou různé kaly (minimálně 30 cm). Některé varianty mají tak zvané „boční sání“, na které se napojuje sací hadice s plovoucím filtrem. To zajišťuje nejen dodávku nejkvalitnější vody v nádrži (cca 10 cm pod hladinou), ale také umožňuje umístění čerpadla až na dno a tím větší využití daného rezervoáru. Čerpadlo by mělo mít dostatečný výtlačný tlak, minimálně 20 metrů vodního sloupce (běžná kalová čerpadla mají výtlak okolo 8 m a to je hodnota nedostatečná pro například postřik z hadice). Výhodnější jsou typy s integrovanou plovákovou ochranou zabraňující provozu čerpadla bez vody nebo typy jejichž konstrukce umožňuje pracovat při jejich částečném vynoření. 

Ponorné automatické čerpadlo

To je nejspíše nejlepší řešení pro většinu běžných aplikací při čerpání vody z retenční nádrže. Ponorné čerpadlo je umístěno přímo v nádrži a jeho automatický chod zajistí plynulý provoz bez nutnosti zapínání/vypínaní. Zároveň je čerpadlo osazeno plovákovým spínačem, takže při nedostatku vody čerpadlo automaticky vypne a nedojde k jeho poškození.
Příkladem univerzálního ponorného automatického čerpadla je LEO LKS.
Povrchová čerpadla

Ponorné čerpadlo není jediné řešení. Také můžete použít povrchové čerpadlo, které je umístěno venku vedle nádrže. Záleží tedy na Vás, jaký způsob preferujete a jaké jsou Vaše možnosti, co se týká umístění čerpadla. Jsou jednodušší konstrukce, a proto většinou i levnější. Jejich použití má však několik omezení. Především jde o sací potrubí, jehož celkový odpor nesmí přesáhnout většinou (dle typu čerpadla) 6 m. Dále je třeba počítat s určitou hlukovou úrovní. Sání by mělo být vybaveno plovacím sacím košem se zpětnou klapkou zajišťující čerpání nejkvalitnější vody v nádrži (cca 10 cm pod hladinou).

Dešťové přečerpávače

Jsou zařízení nabízená renomovanými výrobci čerpadel a přímo přizpůsobená pro technologii využití dešťové vody. Jsou vybaveny nejen vhodnými čerpadly, ale také různě velikými bezpečnostními nádržemi (nenahrazují nádrže na dešťovou vodu ale umožňují efektivní připojení na vodovodní síť v případě sucha) a řídící automatikou včetně ochran provozu.

Záleží tedy na vás, jaký způsob preferujete a jaké jsou vaše možnosti, co se týká umístění čerpadla.

Na začátku je třeba si určit, na co budu čerpadlo používat.

Jestli mám zájem vodu v nádrži používat na závlahu zahrady nebo ji chci napojit na dům a používat vodu např. ke splachování WC, tak se bude výběr čerpadla a pak hlavně příslušenství výrazně lišit.

Toto rozhodnutí také ovlivňuje například výši dotací, které je možné získat ze státních podpůrných programů. Při využití dešťové vody i ke splachování je třeba sice dbát na přísné projektové požadavky, ale úspory a podpora jsou větší.

Čerpadlo napojené na aplikace v domě je také třeba doplnit o potřebné příslušenství, jako jsou filtrační systémy nebo armatury pro doplňování vody v době sucha, aby byla zajištěna stálá funkčnost systému a nedošlo k jeho poškození.

V dalším kroku je třeba určit potřebný průtok čerpadla, výtlačnou výšku a požadovaný konečný tlak.

To se odvíjí od Vašich lokálních podmínek.

Požadovaný tlak je důležitý parametr. Při zalévání zahrady nechcete řešit, že voda z hadice sotva vytéká a rozhodně tím nepostříkáte celý záhonek (tlak na vyústce ze systému / hadice by měl být minimálně 0,1 Mpa)

  • Jak je nádrž vzdálená od místa odběru vody,
  • jaké je tam převýšení terénu
  • jaký má průměr a jak dlouhé je potrubí, kterým voda poteče.

Potřebný průtok je pak dán předpokládaným způsobem využití dešťové vody.

  • Počet napojených toalet případně praček
  • Velikost zavlažovaného území
  • Technologie závlahy (u automatických závlah je třeba určit potřebný tlak a minimální průtok – hodnoty poskytuje zřizovatel závlahy)

Jak číst správně parametry se dozvíte zde.

Hlídání hladiny vody v nádrži

Pokud nezvolíte automatické čerpadlo, které má spoustu funkcí integrováno v sobě, je nutné dořešit otázku hlídání hladiny. 

Existují různé sondy a sestavy pro dopouštění nádrží. Pro bezproblémový chod Vašeho čerpadla je určitě nutné něco takového do jímky pořídit. Budete mít tak přehled o tom, kolik vody se v nádrži nachází a předcházet problémům s případným chodem čerpadla na sucho.

Sety s ponorným čerpadlem - kompletní řešení

Pokud máte velkou hlavu z výběru nádrže, čerpadla a ještě potřebného příslušenství, připravili jsme pro Vás hotové sety, které obsahují vše, co budete pro realizaci potřebovat. 

Je pak nutné zkontrolovat, zda velikost nádrže odpovídá Vašim potřebám, stejně tak technické parametry čerpadla. Kompatibilitu mezi jednotlivými komponentami jsme již zkontrolovali za Vás.