Využití dešťové vody

Při zachycování dešťové vody ze střechy tak můžeme získat v průběhu léta desítky kubíků vody, které lze dále upotřebit na zahradě a v domácnosti namísto vody z vodovodu. Stačí si pořídit retenční nádrž, do které budete vodu svádět ze střechy a následně ji využívat pro zalévání zahrady nebo dokonce jako vodu užitkovou ve vaší domácnosti.