Pořizujeme domácí vodárnu

Dům, chata, chalupa. Je jedno o jakou stavbu jde – vodu potřebujete všude. Ideálem současnosti je zařízení, které pouze zapnete a víc se o zásobování domácnosti vodou nestaráte. Přesně takovým uživatelsky přívětivým řešením je domácí vodárna. Jak si ji ale pořídit, aby byla kvalitní a odpovídala spotřebě vody v domácnosti?

Domácí vodárnu budete potřebovat všude tam, kde je v blízkosti studna či vrt s vodou, kterou je potřeba dostat do objektu. Při výběru si nejdříve musíte odpovědět na základní otázky:

 • zda budete využívat vodu z vrtu nebo studny,
 • jak daleko a hluboko je zdroj vody,
 • kolik vody denně spotřebujete
 • a jestli požadujete konstantní tlak. 

Odkud budete vodu čerpat?

Na začátek je potřeba vybrat typ domácí vodárny. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8 metrů (včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí), volíte vodárnu s povrchovým čerpadlem, v samotné studni je pak umístěn sací koš se zpětnou klapkou a případně ochrana před suchoběhem. V opačném případě dejte přednost vodárně s ponorným čerpadlem umístěným ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody. 

Celý komplet domácí vodárny se skládá z čerpadla, tlakové nádoby s manometrem a tlakovým spínačem nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutku) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Tlaková nádoba (nejčastěji v objemu 60 – 80 l) zabraňuje častému spínání čerpadla a při jejím pořízení se především řiďte objemem vody, který v domácnosti spotřebujete. Výkon domácí vodárny je vždy určen výkonem čerpadla a tlaková nádoba na něj nemá vliv.

domácí vodárna

Kolik vody spotřebujete, jak daleko je zdroj a co vše ovlivňuje tlak v místě odběru?

Kolik vody budete čerpat je důležité pro stanovení potřebného průtoku, který se označuje písmenem Q v jednotkách l/s, l/min. nebo m³/hod. Jako ukazatelé slouží počet osob a účel využití, čímž stanovíte tzv. okamžitou spotřebu vody. U průměrného rodinného domu jde zhruba o 2-3 kubíky za hodinu, pro zalévání na zahrádce a podobné příležitosti by měla postačit čerpadla s průtokem do 2 kubíků za hodinu. Tlak v nejvzdálenějším místě odběru by měl být minimální 2,5 - 3 bary. Tento tlak je ovlivněn různými filtračními zařízeními, armaturami, a především hydraulickými ztrátami v potrubí, přičemž rozdíly mohou být ve výsledku až 1-2 bary. Hydraulické ztráty vypočtete tak, že sečtete všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičtete ztrátu 1 metru výškově za každých 10 metrů délky potrubí. Musíte rovněž počítat s převodem na jiné veličiny – například 10 metrů výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa. Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby rovněž potřebujete znát umístění a typy spotřebičů v domácnosti.

Pokud se chystáte stavět nebo rekonstruovat RD nebo chalupu, máte příležitost nadimenzovat si nejen čerpadlo, ale i rozvody vody tak, abyste i v nejvyšším bodě odběru (např podkroví) měli zajištěné požadované množství vody a tlak. 

Domácí vodárny s frekvenčním měničem

Rodinné domy většinou mají proměnnou spotřebu vody, ale vyžadují konstantní tlak, takže pro ně jsou vhodné domácí vodárny s frekvenčním měničem, který trvale sleduje tlak v potrubí a mění otáčky čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku vody. K těmto vodárnám budete potřebovat malou tlakovou nádobu 2-8 l nebo si vyberte vodárnu, která má tlakovou nádobu již integrovanou jako např. PUMPA e-line E-Drive PPM. 

Atest na pitnou vodu

Pokud pořizujete domácí vodárnu pro zásobování pitnou vodou, vybírejte vždy tu s atestem na pitnou vodu. Takto označené výrobky jsou v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Výrobce, distributor či dovozce vodáren má podle tohoto zákona povinnost před uvedením produktu na trh ověřit výluhovým testem, zda vodárna odpovídá hygienickým požadavkům. Příkladem takové vodárny může být např Vodárna Calpeda s nerezovým čerpadlem NGXM a tlakovou nádobou GWS.

Řešení pro zvýšení tlaku vody

Domácí vodárnu upotřebíte i v případě, že je objekt (např. rodinný dům) napojen na vodovodní řád s nedostatečným tlakem, přičemž domácí vodárna, často ve formě kompaktního automatu je právě tím zařízením, které vám tlak z vodovodního řádu posílí.
Tipy co dělat při nedostatku vody ve studni či vrtu nebo jak zazimovat vodárnu a mnoho dalšího se dozvíte v sekci

Rady a tipy

Příklad instalace domácí vodárny

Jaké řešení je vhodné pro Váš dům?

 • Všechny hlavní parametry jsme sjednotili do přehledného formuláře pro výběr správného čerpadla.
 • Do formuláře doplňte všechny potřebné údaje, na základě kterých vám navrhneme optimální řešení.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na pumpa@pumpa.cz . Díky formuláři si ušetříte i několik telefonátů, a navíc se v problematice od začátku lépe zorientujete. K tomu pomáhá i naše sekce Podpora, do které jsme shrnuli vše, co potřebuje zákazník vědět před nákupem čerpadla nebo vodárny.

formulář pro výběr správného čerpadla

Katalog domácích vodáren ke stažení

Několik rad a tipů na závěr

 • Pokud chcete použít domácí vodárnu na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
 • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem nasucho.
 • Nákup domácí vodárny bez zabezpečeného servisu je hazard.
 • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
 • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) - těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně!