Kupujeme si vodáreň

Dom, chata, chalupa. Je jedno o akú stavbu ide - vodu potrebujete všade. Ideálom súčasnosti je zariadenie, ktoré iba zapnete a viac sa o zásobovanie domácnosti vodou nestaráte. Presne takýmto užívateľsky prívetivým riešením je domáca vodáreň. Ako si ju ale zaobstarať, aby bola kvalitná a zodpovedala spotrebe vody v domácnosti?

 

Domácu vodáreň budete potrebovať všade tam, kde je v blízkosti studňa či vrt s vodou, ktorú treba dostať do objektu. Pri výbere si najskôr musíte odpovedať na základné otázky:

 • či budete využívať vodu z vrtu alebo studne,
 • ako ďaleko a hlboko je zdroj vody,
 • koľko vody denne spotrebujete
 • a ak požadujete konštantný tlak.

Odkiaľ budete vodu čerpať?

Na začiatok je potrebné vybrať typ domácej vodárne. Pokiaľ je výška medzi saním a hladinou vody menšia ako 8 metrov (vrátane strát v ležatej časti sacieho potrubia), volíte vodáreň s povrchovým čerpadlom, v samotnej studni je potom umiestnený sací kôš so spätnou klapkou a prípadne ochrana pred suchobehom. V opačnom prípade dajte prednosť vodárni s ponorným čerpadlom umiestneným v studni alebo vrte. Ponorné čerpadlo je možné použiť takmer vždy. Je síce cenovo drahšia, ale má určité výhody.

Celý komplet domácej vodárne sa skladá z čerpadla, tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. Pri poklese tlaku v sústave (napr. otvorením kohútika) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Tlaková nádoba (najčastejšie v objeme 60 – 80 l) zabraňuje častému spínaniu čerpadla a pri jej kúpe sa predovšetkým riaďte objemom vody, ktorý v domácnosti spotrebujete. Výkon domácej vodárne je vždy určený výkonom čerpadla a tlaková nádoba naň nemá vplyv.

Koľko vody spotrebujete, ako ďaleko je zdroj a čo všetko ovplyvňuje tlak v mieste odberu?

Koľko vody budete čerpať je dôležité na stanovenie potrebného prietoku, ktorý sa označuje písmenom Q v jednotkách l/s, l/min. alebo m³/hod. Ako ukazovatele slúži počet osôb a účel využitia, čím stanovíte tzv. okamžitú spotrebu vody. Pri priemernom rodinnom dome ide zhruba o 2-3 kubíky za hodinu, na zalievanie v záhradke a podobné príležitosti by mali postačiť čerpadlá s prietokom do 2 kubíkov za hodinu. Tlak v najvzdialenejšom mieste odberu by mal byť minimálny 2,5 – 3 bary. Tento tlak je ovplyvnený rôznymi filtračnými zariadeniami, armatúrami a predovšetkým hydraulickými stratami v potrubí, pričom rozdiely môžu byť vo výsledku až 1-2 bary. Hydraulické straty vypočítate tak, že spočítate všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pripočítate stratu 1 metra výškovo za každých 10 metrov dĺžky potrubia. Musíte tiež počítať s prevodom na iné veličiny – napríklad 10 metrov výšky zodpovedá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa. Na určenie potrebného tlaku vody (MPa) v mieste spotreby tiež potrebujete poznať umiestnenie a typy spotrebičov v domácnosti.

Pokiaľ sa chystáte stavať alebo rekonštruovať RD alebo chalupu, máte príležitosť nadimenzovať si nielen čerpadlo, ale aj rozvody vody tak, aby ste aj v najvyššom bode odberu (napr. podkrovie) mali zaistené požadované množstvo vody a tlak.

Domáce vodárne s frekvenčným meničom

Rodinné domy väčšinou majú premennú spotrebu vody, ale vyžadujú konštantný tlak, takže pre nich sú vhodné domáce vodárne s frekvenčným meničom, ktorý trvalo sleduje tlak v potrubí a mení otáčky čerpadla v závislosti od aktuálneho prietoku vody. K týmto vodárňam budete potrebovať malú tlakovú nádobu 2-8 l alebo si vyberte vodáreň, ktorá má tlakovú nádobu už integrovanú ako napr. PUMPA e-line E-Drive PPM.

Atest na pitnú vodu

Pokiaľ kupujete domácu vodáreň pre zásobovanie pitnou vodou, vyberajte vždy tú s atestom na pitnú vodu. Takto označené výrobky sú v súlade so zákonom o ochrane verejného zdravia. Výrobca, distribútor či dovozca vodární má podľa tohto zákona povinnosť pred uvedením produktu na trh overiť výluhovým testom, či vodáreň zodpovedá hygienickým požiadavkám. Príkladom takej vodárne môže byť napr. Vodáreň Calpeda s nerezovým čerpadlom NGXM a tlakovou nádobou GWS.

Riešenie na zvýšenie tlaku vody

Domácu vodáreň upotrebíte aj v prípade, že je objekt (napr. rodinný dom) napojený na vodovodný poriadok s nedostatočným tlakom, pričom domáca vodáreň, často vo forme kompaktného automatu je práve tým zariadením, ktoré vám tlak z vodovodného poriadku posilní.
Tipy čo robiť pri nedostatku vody v studni či vrte alebo ako zazimovať vodáreň a mnoho ďalšieho sa dozviete v sekcii

rady a tipy

Príklad inštalácie domácej vodárne

Aké riešenie je vhodné pre váš dom?

 • Všetky hlavné parametre sme zjednotili do prehľadného formulára pre výber správneho čerpadla. 
 • Do formulára doplňte všetky potrebné údaje, na základe ktorých vám navrhneme optimálne riešenie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info.sk@pumpa.eu. Vďaka formuláru si ušetríte aj niekoľko telefonátov, a navyše sa v problematike od začiatku lepšie zorientujete. K tomu pomáha aj naša sekcia Podpora, do ktorej sme zhrnuli všetko, čo potrebuje zákazník vedieť pred nákupom čerpadla alebo vodárne.

formulár pre výber správneho čerpadla

Katalóg domácich vodární na stiahnutie

Niekoľko rád a tipov na záver

 • Pokiaľ chcete použiť domácu vodáreň na trojfázový prúd, overte jeho dostupnosť v mieste použitia.
 • V prípade, že výdatnosť studne alebo vrtu je menšia ako výkon čerpadla, je nutná inštalácia sledovača hladiny. Ten ochráni čerpadlo pred prípadných chodom nasucho.
 • Nákup domácej vodárne bez zabezpečeného servisu je hazard.
 • Pre dosiahnutie parametrov uvedených na čerpadle nezmenšujte svetlosť výtlačného potrubia alebo hadice.
 • Pozor na uvádzané parametre čerpadiel. Často sú uvádzané len okrajové údaje určujúce maximálne hodnoty množstva čerpanej vody a výtlaku (Qmax a Hmax) - tieto hodnoty teda nie sú nikdy dosiahnuté súčasne!