Slovník pojmov

H

Hĺbka ponoru

Hĺbka studne / vrtu

Hydraulická krivka výkonu

M

Menovitá svetlosť – Diameter Nominal

Mechanická upchávka

P

Plavákový spínač

Priechodnosť

Priemer vrtu

Prietok (kapacita)

S

Sacia hĺbka

Samonasávacie čerpadlo

Stupeň krytia

T

Typ upchávky

V

Vnútorný priemer studne / vrtu

Výdatnosť zdroja

Výkon / Príkon

Výška hladiny studne / vrtu

Výtlačná (dopravná) výška

H

Hĺbka ponoru

Ponorné čerpadlá sú vždy limitované maximálnou hĺbkou ponoru pod hladinu. Hĺbka ponoru závisí na tom, aký maximálny vonkajší tlak vyvolá vodný stĺpec. 
Lacnejšie čerpadlá sú často limitované hĺbkou ponoru max. 20 m. Pri niektorých čerpadlách túto hodnotu ani nenájdete. Čím hlbšie je vŕtaná studňa, tým dôležitejší je práve tento parameter. Hlbinné čerpadlo s maximálnym ponorom 20 metrov vám veľa úžitku pri vrte s hĺbkou 30 metrov nepreukáže.

Hĺbka studne / vrtu

Ide o povinný údaj, ktorý by ste mali nájsť v protokole o realizácii studne / vrtu, poprípade sa dá zmerať pomocou povrázku a závažia. Pokiaľ by bol údaj chybný, mohlo by dôjsť k výberu nevhodného čerpadla. Uvádza sa v metroch.

Hydraulická krivka výkonu

Hydraulická krivka výkonu ukazuje závislosť prietoku (kapacity) a výtlačnej výšky (tlakom čerpadla), kedy medzi nimi platí nepriama úmera. Väčší prietok znamená menší tlak čerpadla a naopak. Na ose “x“ je znázornený prietok v l/min a m3/hod a na ose “y“ výtlačná výška v metroch viď obrázok.

M

Menovitá svetlosť – Diameter Nominal

Určuje približný vnútorný priemer potrubia. Používajú sa jednotky mm alebo palce(couly). Pri výpočtoch potrubia sa vždy počíta so skutočným vnútorným priemerom potrubia. Prepočtová tabuľka je nižšie. 

Menovitá svetlosť

DN

DN

DN

DN

6

1/8

32

5/4

125

5

400

166

8

1/4

40

6/4

150

6

450

18

10

3/8

50

2

200

8

500

20

15

1/2

65

2 ½

250

10

600

24

20

3/4

80

3

300

12

 

 

25

1

100

4

350

14

 

 

Mechanická upchávka

Ide o formu tesnenia. Používa sa pri utesňovaní rotujúcich hriadeľov voči stacionárnemu telesu. Skladá sa z pevnej a rotujúcej klznej časti, pružiaceho elementu (pružina, vlnovec apod.), sekundárnych tesniacich prvkov (o-krúžky apod.) a prípadne unášacieho krúžku. Pevná časť sa väčšinou umiestni do telesa a rotujúca na hriadeľ, klzné plochy sú k sebe pritlačované pružinami, takže zabraňujú otvoreniu upchávky. Vstupom čerpaného média do tesniacej medzery vzniká mazací film, čím je dosiahnutý požadovaný tesniaci efekt.

P

Plavákový spínač

Je spôsob ochrany proti chodu nasucho. Najčastejšie sa plavákový spínač používa pri ponorných čerpadlách, kde je pripojený priamo v čerpadle a je vybavený preklopným spínačom. Pokiaľ je čerpadlo dostatočne ponorené a plavák je nadnášaný vo zvislej polohe sú kontakty plaváku zapnuté a čerpadlo môže čerpať. Pokiaľ klesne hladina pod stanovenú minimálnu úroveň, závažie v preklopnom spínači rozopne kontakty a dôjde k odpojeniu napájania čerpadla, ktoré okamžite vypne. Je použiteľný len v prípade, keď má plavák dostatočný priestor a nič mu nebráni v pohybe. 

Priechodnosť (maximálny priemer hrubých nečistôt)

Niektoré čerpadlá sú konštruované na odčerpanie nielen znečistenej vody, ale aj nečistôt, ktoré sa môžu vo vode vyskytovať. Sú to napríklad bahno, piesok, kamienky apod. Priechodnosť potom udáva maximálny priemer týchto hrubých častíc, ktoré je čerpadlo ešte schopné odčerpať.

Priemer vrtu 

Šírka vášho vrtu je daná, tomu teda prispôsobte veľkosť čerpadla. Najčastejšie sú 3“ a 4“ čerpadlá pre vrty s priemerom od 100 mm. V ponuke nájdete aj modely určené špeciálne pre užšie vrty. Podobne sú k dispozícii aj modely pre studne s vyšším obsahom piesku vo vode apod. Pri výbere veľkosti čerpadla je treba vo vrte zaistiť tiež dostatočný priestor v tzv. medzikruží a zabrániť tak upchaniu vrtu kamienkom alebo inou nečistotou.

Prietok (kapacita)

Prietok čerpadla udáva, koľko dokáže čerpadlo prečerpať kvapaliny za daný časový úsek, najčastejšie sa stretávame s m3/hod, prípadne l/min. Výrobcovia uvádzajú maximálny prietok, teda hodnotu, ktorú je možné dosiahnuť pri nulovom výtlaku. V bežnej prevádzke bude vďaka výtlaku a tlakovým stratám prietok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tým nižší prietok a naopak. Pre zavlažovanie záhrady si vystačíte s prietokmi do 2 m3/hod, pre dodávku pitnej vody do domácnosti s využitím domácej vodárne alebo pri súčasnom využití vody v dome a na záhrade by sa výkon mal pohybovať cez 3 m³/hod. s dostatočným tlakom. V prípade, že hľadáte riešenie pre zavlažovací systém s niekoľkými výstupmi, je vysoký výkon čerpadla nutnosťou, aby bol zaistený dostatočný tlak a zásobenie vodou na všetkých výstupoch súčasne.
Príklady bežnej spotreby pre domácnosť sú v tabuľke nižšie. 

Sprcha

1 m3/hod

Umývadlo

0,5 m3/hod

Napustenie vane

1,7 m3/hod

Práčka

0,5 m3/hod

WC

0,5 m3/hod

Kuchynský drez

1 m3/hod

Umývačka riadu

0,7 m3/hod

Polievanie záhrady

0,7 – 1,5 m3/hod

S

Sacia hĺbka

Je určená výškovým rozdielom medzi úrovňou hladiny vody v zdroji a sacím hrdlom čerpadla. Je daná nepriamou úmerou. Pokiaľ klesá hladina v zdroji pri čerpaní, sacia hĺbka naopak rastie. Pri povrchových čerpadlách je sacia hĺbka jedným z najdôležitejších parametrov. Dimenzia sacieho potrubia nesmie byť menšia ako dimenzia sacieho hrdla. Pokiaľ by mala sacia hĺbka prekročiť 8 m je lepšie voliť ponorné čerpadlo, pretože povrchové čerpadlo už nemusí byť schopné kvapalinu čerpať.  
Samonasávacie čerpadlo
Ide o schopnosť čerpadla odsávať vzduch z potrubia. Také čerpadlo však musí byť úplne zavodnené. Znamená to teda, že pri prvom uvedení do prevádzky nie je potrebné zavodňovať celé sacie potrubie, ale stačí čerpadlo. Spustenie tohto čerpadla úplne nasucho by znamenalo okamžité a rozsiahle škody na čerpacom systéme.

Stupeň krytia

Určuje úroveň ochrany elektrického zariadenia proti vniknutiu pevných častíc a vody. Označuje sa pomocou IP kódu. Pre predstavu - IP 68

Prvá číslica:
IP 0x - Nechránené
IP 1x - Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 50mm a väčších a pred dotykom chrbtom ruky.
IP 2x - Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 12,5mm a väčších a pred dotykom prstom.
IP 3x - Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 2,5mm a väčších a pred dotykom nástrojom.
IP 4x - Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 1mm a väčších a pred dotykom drôtom.
IP 5x - Zariadenie je chránené pred prachom a pred dotykom drôtom.
IP 6x - Zariadenie je prachotesné a je chránené pred dotykom drôtom.

druhá číslica:
IP x0 - Nechránené.
IP x1 - Zvisle kvapkajúce.
IP x2 - Kvapkajúce v sklone 15°.
IP x3 - Kropenie, dážď.
IP x4 - Striekajúce.
IP x5 - Tryskajúce.
IP x6 - Intenzívne tryskajúce.
IP x7 - Dočasné ponorenie.
IP x8 - Trvalé ponorenie

T

Typ upchávky

Definuje spôsob tesnenia hriadeľa pri čerpadle. Môžeme rozlíšiť na dva typy. Prvým je povrázková upchávka, ktorá je konštrukčne zastaraná a druhým je mechanická upchávka, ktorá zaisťuje bezúdržbový chod. 

V

Vnútorný priemer studne / vrtu 
Dôležitý parameter dimenzujúci čerpadlo hlavne po jeho rozmerovej a konštrukčnej stránke. Čerpadlo sa musí do studne / vrtu vojsť a motor čerpadla musí byť dostatočne chladený. Pokiaľ je priemer studne / vrtu menší, musí byť čerpadlo vybavené chladiacim plášťom a naopak, pokiaľ je studňa / vrt dostatočne veľká, ochladzuje motor prúdiaca kvapalina dostatočne. Uvádza sa v milimetroch.
Výdatnosť zdroja 
Jeden z najdôležitejších parametrov pre určenie čerpadla. Ide o kapacitu prítoku vody do studne / vrtu. Údaj by mal byť uvedený v protokole o realizácii studne / vrtu. Odvíjajú sa od neho konštrukčné prvky čerpadla, akými sú ovládanie, riadenie, ochranné prvky atď. Najčastejšie sa uvádza v litroch za minútu.
Výkon / Príkon
Určite vás bude zaujímať spotreba energie pre vami zvolené čerpadlo. Kvalitné hlbinné čerpadlo s prietokom nad 3 m3/hod a výkonom 0,37 kW je možné zaobstarať za rovnaké alebo nižšie ceny ako čerpadlo s výkonom väčším ako 1 kW.
Výška hladiny studne / vrtu 
Alebo tiež výška vodného stĺpca. Parameter, z ktorého sa ďalej počíta dopravná výška a tiež dimenzuje čerpadlo, ktoré je obmedzené hĺbkou ponoru, tzn. hĺbkou v ktorej môže optimálne pracovať. Uvádza sa v metroch.
Výtlačná (dopravná) výška
Je nutné vziať do úvahy z akej hĺbky a vzdialenosti budete vodu čerpať a nezabudnúť na dĺžku prívodného potrubia. Tento parameter pri čerpadle predstavuje dopravná výška alebo výtlak. Sčítajte všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pričítajte stratu 1 m výškovo za každých 10 m dĺžky potrubia. Maximálny výtlak je potom limitná hodnota, kde na konci potrubia bude mať čerpaná kvapalina minimálny tlak. Je teda nutné stanoviť požadovaný tlak, aby parametre čerpadla zodpovedali vašim požiadavkám. V prípade, že chcete vodou zásobovať rodinný dom, je potrebné pripočítať požadovaný tlak – 1 bar = 10 výškových metrov. Jeden modelový typ čerpadla spravidla ponúka niekoľko variantov, ktoré sa často líšia práve požadovaným výtlakom.