Predstavujeme hlbinné ponorné čerpadlo

Trápi vás sucho a nedostatok vody? Pomôže studňa a hlbinné čerpadlo.

Vinou vysokých teplôt a stále častejších období sucha sa veľa domácností stretáva s nedostatkom vody. Čeliť tomuto novému fenoménu môžeme napríklad zaobstaraním vŕtanej studne, ktorá nám zaistí dostatok vody pre závlahu záhrady či chod domácnosti. Ako ale vodu z vrtu vyviesť? K tomu poslúžia ponorné čerpadlá do studne. Medzi aktuálne obľúbené sa radia tzv. hlbinné čerpadlá.

Mapa sucha, ktorú môžete sledovať napríklad na portáli InterSucho, sa čím ďalej tým viac začervenáva. Okrem nepríjemných teplôt má sucho dopad aj na stav podzemných vôd. Zatiaľ čo v minulom storočí stačila na zásobenie vodou často len niekoľkometrová kopaná studňa, dnes musíme pre vodu vŕtať studne s hĺbkou bežne cez 20 metrov. Na privedenie vody tak potrebujeme čerpadlá s hlbším ponorom a vďaka súčasnému využitiu na záhrade a v domácnosti aj výkonnejšie a sofistikovanejšie čerpadlá. 

Čo to je hlbinné čerpadlo?

Hlbinné čerpadlo je vlastne hovorové označenie pre ponorné čerpadlo, ktoré používame na čerpanie vody z veľkých hĺbok. Pretože ide samozrejme o všeobecné označenie, nikde nie je presne špecifikované, aké čerpadlo je hlbinné a aké nie je. V praxi sú tak často označované ľubovoľné ponorné čerpadlá mimo povrchových čerpadiel (sacia výška menšia ako 8 metrov) a toto zavádzajúce označenie potom môže majiteľovi vrtu vo väčších hĺbkach napáchať viac škody ako osohu.

Pre koho je vhodné hlbinné čerpadlo?

Kvalitné hlbinné čerpadlá sú vyrobené z veľmi odolných materiálov ako je nerez a sú prispôsobené pre dlhodobé ponorenie a odolnosť voči tlaku stĺpca vody nachádzajúcej sa nad nimi. Napríklad hlbinné čerpadlo Pumpa AD je vhodné pre čerpanie vody z hlbokých vrtov, a to až z hĺbky 250 m s použitím na závlahu a pre dodávky pitnej vody do chát či rodinných domov. Do týchto hĺbok bežne nevŕtame, ale údaj zaručuje profi konštrukčné riešenie čerpadla, vďaka ktorému sa majiteľ môže spoľahnúť, že vo väčších hĺbkach čerpadlo
100% obstojí voči vysokému tlaku a nepoškodí sa.

Aké sú riziká zlého výberu čerpadla

Rozdiely v cenách čerpadiel sú pomerne veľké, ale väčšinou zodpovedajú rozdielu vo výkone aj kvalite. Každá záhrada a domácnosť má špecifické podmienky, odtiaľ vychádza aj množstvo variantov čerpadiel, ktoré kombinujú rôzne parametre tak, aby si správne vybral naozaj každý. Pri čerpadlách zabudnite na klasickú rovnicu, že čím vyšší výkon, tým lepší produkt. Nesprávnym výberom si v lepšom prípade prinesiete diskomfort, v horšom môžete čerpadlo veľmi rýchlo odstaviť z prevádzky. Pri nákupe lacnejších hobby čerpadiel potom budete nútení investovať do čerpadla nového, pretože oprava poškodeného čerpadla sa buď neoplatí, alebo predajca neposkytuje servis. Nepodceňujte tak dostupnosť servisu čerpadla, ktorý je u profesionálnych predajcov samozrejmosťou.

Prečo netečie voda

Väčšine z vás sa aspoň raz za život stalo, že ste zostali v sprche so šampónom na hlave a prestala tiecť voda. Čím to mohlo byť? Pokiaľ vyberieme čerpadlo s nedostatočným výkonom, nebude schopné čerpať požadované množstvo vody. Výkon čerpadla vám v tomto prípade mohol „vziať“ člen rodiny, ktorý sa rozhodol pred vašou sprchou umyť riad. Opačným prípadom môže byť zbytočne naddimenzované čerpadlo s výrazne vyšším výkonom. Pri tom môže nastať napríklad situácia, kedy sa rýchlo odčerpá voda z vrtu a jej dopustenie môže nejaký čas trvať. Navyše bude čerpadlo zbytočne drahé a bude pracovať s nízkou účinnosťou, čo vám prinesie vyššie náklady na spotrebu energie a zníženie životnosti čerpadla.  Pred nákupom si tak vždy zistite výdatnosť vášho vrtu, teda za ako dlho sa vám pri čerpaní doplní voda vo vrte.

Ako čítať parametre

Najčastejšie sú uvádzané len údaje určujúce maximálne hodnoty prietoku a výtlaku. Tie sú orientačným vodítkom, avšak platí, že čerpadlo by sme mali voliť tak, aby sa nami požadovaný prietok nachádzal okolo optimálneho prevádzkového bodu čerpadla a ten je stanovený kombináciou prietoku a výtlaku. Ako porozumieť jednotlivým parametrom:

Optimálny prietok

Prietok čerpadla udáva, koľko dokáže čerpadlo prečerpať kvapaliny za daný časový úsek, najčastejšie sa stretneme s m3/hod, prípadne l/min. Výrobca uvádza maximálny prietok, teda hodnotu, ktorú je možné dosiahnuť pri nulovom výtlaku. V bežnej prevádzke bude vďaka výtlaku a tlakovým stratám prietok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tým nižší prietok a naopak. Pre zavlažovanie záhrady si vystačíte s prietokmi do 2 m3/hod, pre dodávku pitnej vody do domácnosti s využitím domácej vodárne alebo pri súčasnom využití vody v dome a na záhrade by sa výkon mal pohybovať cez 3m³/hod. s dostatočným tlakom. V prípade, že hľadáte riešenie pre zavlažovací systém s niekoľkými výstupmi, je vysoký výkon čerpadla nutnosťou, aby bol zaistený dostatočný tlak a zásobenie vodou na všetkých výstupoch súčasne.

Dopravná výška

Po stanovení prietoku je nutné vziať do úvahy z akej hĺbky a vzdialenosti budete vodu čerpať a nezabudnúť na dĺžku prívodného potrubia. Tento parameter pri čerpadle predstavuje dopravná výška alebo výtlak. Sčítajte všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pripočítajte stratu 1 m výškovo za každých 10 m dĺžky potrubia. V prípade, že chcete vodou zásobovať rodinný dom, je potrebné pripočítať požadovaný tlak – 1 bar = 10 výškových metrov. Jeden modelový typ čerpadla spravidla ponúka niekoľko variantov, ktoré sa často líšia práve požadovaným výtlakom.

 

Obr. Ukážka hydraulickej krivky čerpadiel Pumpa AD. Predajca hľadá čerpadlo s takou krivkou, na ktorej sa nachádza vami požadovaný výkon pri danom výtlaku.

Maximálny ponor

Lacnejšie čerpadlá sú často limitované hĺbkou ponoru max. 20 m. Pri niektorých čerpadlách túto hodnotu ani nenájdete. Čím hlbšie je vŕtaná studňa, tým dôležitejší je práve tento parameter. Hlbinné čerpadlo s maximálnym ponorom 20 metrov vám veľa úžitku pri vrte s hĺbkou 30 metrov nepreukáže.

Výkon a príkon

Určite vás bude zaujímať spotreba energie pre vami zvolené čerpadlo. Kvalitné hlbinné čerpadlo s prietokom nad 3 m3/hod a výkonom 0,37 kW je možné zaobstarať za rovnaké alebo nižšie ceny ako čerpadlo s výkonom väčším ako 1 kW.

Priemer vrtu a podiel nečistôt

Šírka vášho vrtu je daná, tomu teda prispôsobte veľkosť čerpadla. Najčastejšie sú 3“ a 4“ čerpadlá pre vrty s priemerom od 100 mm. V ponuke nájdete aj modely určené špeciálne pre užšie vrty. Podobne sú k dispozícii aj modely pre studne s vyšším obsahom piesku vo vode apod..  Pri výbere veľkosti čerpadla je treba vo vrte zaistiť tiež dostatočný priestor v tzv. medzikruží a zabrániť tak upchaniu vrtu kamienkom alebo inou nečistotou.