Ako správne vybrať kalové čerpadlo?

Mali ste už niekedy vodu v pivnici alebo zvažujete vhodné čerpadlo do septiku, či už doma alebo na chalupe? Kalové čerpadlá sa radia medzi najpoužívanejších pomocníkov na čerpanie vody v dome či okolí.

Je ich hneď niekoľko druhov, čerpať nimi môžete dažďovú vodu, odpadovú vodu, fekálie, stavebné, priemyselné či poľnohospodárske kaly, a okrem vody aj kvapaliny s obsahom rôznych nečistôt. Je dôležité venovať ich výberu náležitú pozornosť, aby čerpadlo správne spĺňalo vaše požiadavky na konkrétne použitie.

Aký typ čerpadla? Voľte podľa toho, akú vodu bude čerpať!

Kalové čerpadlá sa líšia od bežných ponorných čerpadiel tým, že sú schopné vyčerpať aj kvapaliny s vyššou hustotou a obsahom kalov. To sú pevné, vláknité alebo abrazívne nečistoty a prímesi vrátane piesku, ílu či bahna. Kalové čerpadlo sa vám bude tiež hodiť aj v iných situáciách – napríklad na odčerpanie zaplavenej pivnice alebo dažďovej vody s napadaným lístím. To, akú vodu čerpáte, je vôbec najdôležitejšia informácia pre správnu voľbu kalového čerpadla.

Medzi najčastejšie typy „kaloviek“ patria:

  • Drenážne čerpadlá sú určené na čerpanie tzv. svetlej odpadovej vody, ako je voda dažďová, riečna voda alebo odpadová voda bez vláknitých nečistôt a abrazív (napr. piesku a kamennej). Typickým použitím je odvodňovanie pivníc či čerpanie z rieky, potoka, čerpanie dažďovej vody alebo drenáže. Používajú sa vyslovene práve pre málo znečistenú vodu a nie sú určené na čerpanie splaškov. Konštrukčne je pre tieto čerpadlá typické, že sacia strana je vybavená mriežkou, ktorá prepustí len také veľké nečistoty, ktoré čerpadlom prejdú zároveň s čerpanou kvapalinou.
  • Špeciálnou kategóriou drenážnych čerpadiel sú čerpadlá určené pre vodu s abrazívami, ktoré nájdu uplatnenie predovšetkým v priemysle a stavebníctve.
  • Čerpadlá na fekálie sa používajú na čerpanie znečistenej vody, teda splaškov a fekálií. Najčastejšie sa používajú čerpadlá liatinové a nerezové s prispôsobenou konštrukciou, predovšetkým tvarom obežného kolesa. V mnohých prípadoch je nutné použiť čerpadlo s rezacím zariadením, ktoré hrubé nečistoty najskôr rozdrví a potom vyčerpá. Tieto čerpadlá ale nie sú vhodné na čerpanie vody s obsahom piesku, kamenia alebo ílu.
  • Čerpadlá do septiku sú logicky najpoužívanejším typom týchto čerpadiel v domácnostiach, ktoré nie sú napojené priamo na kanalizáciu. Používajú sa teda do septiku, žumpy či jímky na splašky. Vybavené plavákovým spínačom sa môžu automaticky zapínať a vypínať podľa hladiny v septiku. Až na výnimky môže byť čerpadlo trvalo v septiku ponorené. Spoľahlivým čerpadlom do septiku je napríklad nerezové Leo LKS. Je ideálny aj do retenčných nádrží aj odvodňovania pivníc a poradí si aj nečistotami do priemeru 3,5 centimetra.
  • Prečerpávacie zariadenia sa používajú na prečerpanie odpadu z nižšie položených miest do septiku alebo kanalizácie. Slúžia na odvod vody u toaliet, spŕch, bidetov a umývadiel a sú vhodné na čerpanie odpadových vôd z miest ako sú napr. suterénne byty, kde odpadová voda nemôže byť vedená priamo do kanalizácie gravitačne.

Ako si poradiť s toaletou pod úrovňou kanalizácie?

Čerpadlá pre tlakovú kanalizáciu sa používajú tam, kde je nutné prekonať výškové rozdiely a nemožno vybudovať bežnú gravitačnú kanalizáciu. Sú ideálne do nižších nádrží a používa sa tlakové kalové čerpadlo so zodpovedajúcou dopravnou výškou. Tieto čerpadlá sa osadzujú do tzv. čerpacích nádrží, čo sú plne vybavené malé čerpacie stanice pre odpadové vody. Jímka je ideálnym riešením predovšetkým pre rekreačné objekty, akými sú chalupy a chaty alebo aj pri trvalo obývaných objektoch v prípade, že máte akýkoľvek problém s pripojením k miestnej kanalizácii a získaním príslušného povolenia.

Príkladom výkonnej čerpacej nádrže je PUMPA black line Box 1VE Morava Classic, ktorá je vybavená vretenovým nerezovým čerpadlom, ktoré je riadené ovládacou automatikou. Čerpadlo je tiež vybavené rezákom a celá zostava je určená na napojenie do siete tlakovej kanalizácie. Relatívne novo sa tiež zaviedol predaj s GSM modulom, kedy sa vám kľúčové informácie o prevádzke čerpadla zobrazia priamo do telefónu a prípadne sa tiež odosielajú do nášho servisu. Dokáže vás tak upozorniť na prípadný problém a rovno ho riešiť so servisom.

Kľúčové parametre pre výber

Maximálna hĺbka ponoru

Pokiaľ ste zvolili čerpadlo podľa vody, ktorú budete čerpať, je tu niekoľko parametrov, ktorým musíte venovať pozornosť. Ako názov napovedá, ponorné kalové čerpadlo je určené na ponorenie do čerpanej kvapaliny, a to až na jej dno bez možného poškodenia. Dôležitým parametrom je teda maximálna hĺbka ponoru, ktorá určuje hĺbku, v ktorej je čerpadlo ešte schopné bez problémov pracovať.

Prietok

Musíte tiež zvoliť prietok čerpadla, teda koľko dokáže čerpadlo prečerpať kvapaliny za daný časový úsek. Najčastejšie sa stretnete s m3/hod, prípadne l/min. Výrobcovia uvádzajú maximálny prietok, teda hodnotu, ktorú je možné dosiahnuť pri nulovom výtlaku. V bežnej prevádzke bude vďaka výtlaku a tlakovým stratám prietok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tým nižší prietok a naopak.

Dopravná výška - výtlak

Stanovte tiež potrebný výtlak. Teda z akej hĺbky a vzdialenosti budete vodu čerpať a aká je dĺžka prívodného potrubia. Tento parameter pri čerpadle predstavuje dopravná výška alebo výtlak. Sčítajte všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pripočítajte stratu 1 m výškovo za každých 10 m dĺžky potrubia.

Priechodnosť

Ďalším údajom, ktorý vás pri čerpadle musí zaujímať, je priechodnosť. Tá udáva v milimetroch maximálny priemer hrubých častíc, ktoré sa môžu vo vode vyskytovať. Ide o nečistoty ako bahno, piesok, kal, kamienky, ktoré je čerpadlo ešte schopné odčerpať. Niektoré čerpadlá sú vybavené rezacím zariadením, ktoré najprv hrubé nečistoty rozdrví a potom vyčerpá.

Výkon a príkon

Majte na zreteli aj výkon a príkon čerpadla. Určite vás bude zaujímať spotreba energie pre vami zvolené čerpadlo.
Podľa miesta a spôsobu inštalácie čerpadla zvoľte, či potrebujete čerpadlo s jednofázovým alebo trojfázovým napätím.

Myslite na príslušenstvo

Dôležitým vybavením čerpadla je systém automatického vypínania, ktorý zamedzí možnosti chodu nasucho. Najčastejšie to býva plavákový spínač, ale čerpadlá sa dodávajú aj bez neho. Overte si tiež, či nepotrebujete zaobstarať ďalšie potrebné príslušenstvo – najčastejšie výtlačnú hadicu alebo potrubie, inštalačný materiál na pripojenie hadice k čerpadlu, pripojovacie armatúry, podstavec na usadenie čerpadla, spúšťacie lano alebo ochranu proti chodu na sucho.

Pokiaľ si výberom nie ste istí, využite náš dopytový formulár, ktorý vás navedie ohľadom parametrov, bez ktorých čerpadlo nepôjde vybrať, a na základe ktorých vám navrhneme optimálne riešenie pre vašu situáciu.