Čo musíme vedieť, než ideme kupovať čerpadlo

Zorientujte sa v typoch čerpadiel, zistite, čo musíte vedieť předtím, ako vyrazíte na nákup a na čo si dať pozor.

Každý typ čerpadla je určený na nejaký konkrétny účel. Zlým výberom môžeme docieliť nielen neekonomickú prevádzku, ale v horšom prípade môžeme čerpadlo nenávratne poškodiť a potom nutne zháňať náhradu, čo sa predraží. Správny typ čerpadla so zodpovedajúcimi vlastnosťami je potrebné vedieť vybrať a čas, ktorý tomu venujeme, sa oplatí vďaka jeho spoľahlivej prevádzke v budúcnosti.

Čo je vlastne čerpadlo?

Čerpadlo je agregát zložený z pohonnej jednotky a vlastného čerpadla, ktoré udeľuje vode pohybovú energiu. Čerpadlá slúžia na dopravu vody. Spôsob dopravy je buď formou nasávania alebo vytlačovania.

Čo musíme vedieť predtým, ako ideme kupovať čerpadlo?

Predtým, ako začneme čerpadlo vyberať, musíme poznať odpoveď na 4 zásadné otázky, týkajúce sa jeho budúcej prevádzky.

 • Akú vodu chceme čerpať?
 • Odkiaľ chceme vodu čerpať?
 • Ako často ju chceme čerpať?
 • Aké množstvo chceme čerpať?
 • Na čo si dať pozor

Akú vodu chceme čerpať

Predtým, ako sa rozhodneme kúpiť čerpadlo, zo všetkého najskôr si musíme ujasniť, akú vodu budeme čerpať - či vodu pitnú, čistú, úžitkovú, dažďovú alebo splaškovú. Pokiaľ chceme čerpať vodu z iných ako podzemných zdrojov, musíme voliť čerpadlo podľa stupňa znečistenia.

 • ČISTÁ ÚŽITKOVÁ VODA - čerpanie riečnej, dažďovej alebo rybničnej vody nevyžaduje špeciálnu konštrukciu čerpadla, ale je nutné zabrániť vhodným sacím košom vniknutiu nečistôt ako napr. lístia, trávy apod. do čerpadla. V tomto prípade musí mať sací kôš veľmi jemnú mriežku. U tzv. kalových čerpadiel určených pre čerpanie mierne znečistenej vody je sacia strana vybavená mriežkou, ktorá prepustí len tak veľké nečistoty, ktoré čerpadlom prejdú zároveň s čerpanou kvapalinou. Tieto čerpadlá nejde v žiadnom prípade použiť pre čerpanie splaškov.
 • SPLAŠKOVÁ VODA - pre čerpanie splaškov sa používajú čerpadlá predovšetkým liatinové, nerezové a konštrukciou prispôsobené predovšetkým tvarom obežného kolesa. V mnohých prípadoch je nutné použiť čerpadlo s rezacím zariadením, ktoré hrubé nečistoty najskôr rozdrví a potom vyčerpá.
 • Samostatnou kapitolou sú tzv. stavebné kalové čerpadlá odolné voči piesku.

Odkiaľ chceme vodu čerpať

Ďalším údajom, ktorý musíme poznať, je to, odkiaľ chceme vodu čerpať. Či ide o vodu riečnu či rybničnú, vrt alebo studňu, ako hlboko je voda a ako je zdroj vody vzdialený

 • Povrchové čerpadlá dokážu čerpať vodu len z hĺbky 8m. Z väčších hĺbok musíme použiť čerpadlo ponorné. Z technického hľadiska teda zdroj vody rozhoduje. Pokiaľ je výška medzi satím a hladinou vody menšia ako 8m vrátane strát v ležatej časti sacieho potrubia, volíme vodáreň s čerpadlom na povrchu, v opačnom prípade vodáreň s čerpadlom v studni alebo vrte. Ponorné čerpadlo je možné použiť takmer vždy. Je síce cenovo drahšie, ale má určité výhody.
 • Výškový rozdiel vody je jednou z veličín dôležitých na vypočítanie výkonu čerpadla. Musíme sčítať všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pričítať stratu 1m výškovo za každých 10 m dĺžky potrubia. Zároveň je nutné si vedieť previesť na metre inej veličiny: 10 m výšky zodpovedá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa.
 • Pre určenie potrebného tlaku vody (MPa) v mieste spotreby, je potrebné poznať umiestnenie a typy spotrebičov: automatická práčka, umývačka riadu, atď.
 • Pokiaľ chceme čerpať vodu z rieky alebo potoka môže byť rozhodujúcim činiteľom vzdialenosť nášho pozemku od zdroja vody, pretože tu nemusia hrať najdôležitejšiu úlohu technické parametre čerpadla, ale zabezpečenie proti krádeži. V tom prípade je lepšie použiť povrchové čerpadlo na vlastnom pozemku, ako ponorné pri zdroji vody.

(Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po najnižšiu hladinu vody)
(Ls) vzdialenosť studne od uvažovaného umiestnenia vodárne

Ako často ju chceme čerpať

Potrebujete čerpadlo na občasné použitie napr. na záhradke alebo trvalo v rodinnom dome? Prípadne v nasadení 24 hod. denne?

 • Pre občasné použitie sa odporúčajú plastikové čerpadlá. Pre stále použitie sa odporúčajú nerezové čerpadlá.
 • Pokiaľ chceme vodou zásobovať nehnuteľnosť, musíme použiť tzv. domáce vodárne.
 • Súčasťou domácej vodárne je tlaková nádoba, dnes väčšinou membránová, ktorá zabraňuje častému spínaniu čerpadla.
 • Do priestorov s nedostatkom miesta využijete kompaktné automaty (nie je potrebné kupovať tlakové nádoby, tlakový spínač a ostatné komponenty). Výhodou kompaktných vodární je automatická prevádzka - čerpadlo sa spúšťa len v prípade, kedy sa spotrebováva voda.
 • Výkon domácej vodárne je vždy daný výkonom čerpadla a nie veľkosťou nádoby, ktorá ovplyvňuje početnosť spínania čerpadla.
 • Veľkosť nádoby sa preto dá odvodiť z údajov o spotrebe vody - je vhodné celkovú zostavu nechať na odborníka.

Ako sa vyvarovať kolísaniu tlaku?

Pre objekty s premennou spotrebou vody, ale nutnosťou udržať konštantný tlak sú vhodné domáce vodárne s frekvenčným meničom, ktorý trvale sníma tlak v systéme a mení otáčky čerpadla v závislosti od aktuálneho prietoku vody. 

Aké množstvo chceme čerpať

Ďalším z dôležitých ukazovateľom pre kúpu čerpadla je množstvo vody (prietok), ktoré chceme čerpať, značené písmenom Q, jednotky sú l/s, l/min., m³/hod. Pre stanovenie množstva vody existujú dva ukazovatele, počet osôb a spektrum využitia vody. Hlavne druhý ukazovateľ je v súčasnej dobe bazénov, sáun, umývačiek riadu a rozsiahlych záhrad, dôležitý.
 
Z tohto dôvodu stúpli v posledných niekoľkých rokoch nároky na okamžitú spotrebu množstva vody hlavne v rodinných domoch. Pre zásobovanie takého domu je nutný výkon okolo 3m³/hod. s dostatočným tlakom.
 
Pre polievanie na záhradke a podobné príležitosti by mali postačiť čerpadlá s prietokom do 2 000 litrov za hodinu.

Aké riešenie je vhodné pre váš dom?

 • Všetky hlavné parametre sme zjednotili do prehľadného formulára pre výber správneho čerpadla. 
 • Do formulára doplňte všetky potrebné údaje, na základe ktorých vám navrhneme optimálne riešenie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info.sk@pumpa.eu. Vďaka formuláru si ušetríte aj niekoľko telefonátov, a navyše sa v problematike od začiatku lepšie zorientujete. K tomu pomáha aj naša sekcia Podpora, do ktorej sme zhrnuli všetko, čo potrebuje zákazník vedieť pred nákupom čerpadla alebo vodárne.

formulár pre výber správneho čerpadla

Niekoľko rád a tipov na záver

 • Pokiaľ chcete použiť čerpadlo na trojfázový prúd, overte jeho dostupnosť v mieste použitia.
 • V prípade, že výdatnosť studne alebo vrtu je menšia ako výkon čerpadla, je nutná inštalácia sledovača hladiny.
 • Nákup čerpadla bez zabezpečeného servisu je hazard.
 • Pre dosiahnutie parametrov uvedených na čerpadle nezmenšujte svetlosť výtlačného potrubia alebo hadice.
 • Pozor na uvádzané parametre čerpadiel. Často sú uvádzané len údaje určujúce maximálne hodnoty množstva čerpanej vody a výtlaku (Qmax a Hmax).