Často kladené otázky - domáce vodárne

Tu sme pre Vás pripravili odpovede na najčastejšie otázky ohľadom výberu alebo prevádzky domácej vodárne.

Čo je to vlastne domáca vodáreň a ako funguje?

Domáca vodáreň je zariadenie, ktoré zaisťuje zásobovanie obytných objektov vodou zo studní, vrtov a retenčných nádrží. Vodáreň funguje tak, že natlakuje systém vodou na vypínací tlak a vypne. Pri otvorení kohútika je voda vytlačovaná z tlakovej nádoby a akonáhle klesne tlak v systéme pod zapínací, vodáreň opäť zapne a celý systém dotlakuje na vypínací tlak. Domáca vodáreň sa skladá z tlakovej nádoby, tlakového spínača a samotného čerpadla. Čerpadlo môže byť buď ponorné (umiestnené v studni, vrte, prípadne v retenčnej nádrži) alebo povrchové, umiestnené priamo na tlakovej nádobe alebo vedľa nádoby.

Akú veľkú tlakovú nádobu k domácej vodárni použiť?

Veľkosť tlakovej nádoby sa stanoví podľa počtu odberných miest a podľa počtu osôb v domácnosti. Pri výbere tlakovej nádoby je potrebné zohľadniť tieto základné skutočnosti:

  • Fyzicky je v tlakovej nádobe cca 1/3 vody, zvyšok je vzduch (protitlak).
  • Počet zapnutí motoru čerpadla by nemal byť väčší ako 20x/hod.

Kedy použiť povrchovú vodáreň a kedy s ponorným čerpadlom?

Maximálna sacia schopnosť povrchových čerpadiel je 9m. Počíta sa hĺbka medzi čerpadlom a hladinou vody. Pokiaľ je sacia hĺbka väčšia ako 9m, je potrebné vždy použiť čerpadlo ponorné.

Samozrejme, pri sacej hĺbke menšej ako 9m, nemusíte vždy použiť len povrchovú vodáreň. Aj v tomto prípade je možné použiť ponorné čerpadlo. Na rozdiel od povrchovej vodárne je vďaka umiestneniu čerpadla v studni veľkou výhodou absencia hluku.

Kedy použiť vodáreň s frekvenčným meničom?

Vodáreň s frekvenčným meničom odporúčame použiť v prípade, že je požiadavka na stály tlak v systéme. Funguje to tak, že sa na meniči navolí požadovaný tlak a menič už ďalej len prispôsobuje otáčky motora čerpadla v závislosti na aktuálnom prietoku. Napr. pri otvorení jedného kohútika čerpadlo pobeží len na 25%, pri otvorení druhého kohútika na 50% a pritom vždy bude rovnaký výstupný tlak. Výhodou frekvenčného meniča je tu predovšetkým:

  • Stály tlak v systéme
  • Nižšia spotreba energie
  • Integrovaná ochrana proti behu na sucho
  • Minimálne nároky na miesto

Je lepšie čerpadlo na 230V alebo 400V?

V dnešnej dobe už prakticky neplatí mýtus, že 400V motor má väčšiu životnosť ako ten na 230V. V posledných desiatich rokoch sa 230V motory svojou spoľahlivosťou vyrovnali motorom na 400V. V niektorých prípadoch ich aj výrazne prekonali. Preto, pokiaľ máte možnosť pripojenia 230V aj 400V čerpadla, už kvôli jednoduchšiemu zapojeniu, sa odporúča skôr to na 230V.

Je vždy nutné sledovanie hladiny?

Toto je na zváženie každého zákazníka. To, že Vám päť rokov po sebe nevyschla studňa, neznamená, že sa tak šiesty rok nestane. Preto sa sledovanie hladiny vždy odporúča a malo by byť súčasťou každej inštalácie.

Môžem použiť na výtlak čerpadla 1/2” rúru, keď výtlak čerpadla je 5/4”?

Výrobcovia čerpadiel väčšinou prispôsobujú výtlačný otvor podľa prietoku čerpadla. Všeobecne je možné povedať, že o jednu dimenziu menšiu rúru použiť ešte je možné (v závislosti od dĺžky). Ale z 5/4“ redukovať na ½“ rozhodne nie. 5/4“ výtlak nám totiž naznačuje prietok cca. 30 – 60 l/min., ktorý ½“ rúrkou pretlačiť nejde. Rúru teda nikdy zbytočne neredukujte na menšiu. Pripravíte sa o množstvo vody a s najväčšou pravdepodobnosťou časom zničíte elektromotor čerpadla.

Aký priemer rúrky mám použiť na satie čerpadla?

Vždy platí, že priemer sacieho potrubia nesmie byť menší ako priemer sacieho otvoru na čerpadle. Pokiaľ potrubie bude väčšie, tým lepšie.

Ako dlho môže čerpadlo bežať na sucho?

Žiadne vodné čerpadlo nesmie bežať na sucho, je nutné použiť stráženie hladiny.

Musíme používať istenie čerpadla?

Každé 3-fázové čerpadlo sa musí istiť samostatne podľa výkonu motora.

Prečo použiť energeticky úsporné čerpadlá?

Energeticky úsporné čerpadlá fungujú plne automaticky, prispôsobia sa potrebám vykurovacieho systému (zníženie alebo zvýšenie otáčok motora) a majú motory modernej konštrukcie, ktoré majú až o 70% menšiu spotrebu než klasické zastarané čerpadlá.