Ako vybrať vretenové čerpadlo

Vretenové čerpadlá

Vretenové čerpadlo je typ ponorného čerpadla, ktoré je vhodné na čerpanie čistej a mierne znečistenej vody z vrtov a kopaných studní, alebo ako čerpadlo do tlakovej kanalizácie. Čerpadlá dokážu plne zásobovať rodinný dom a sú vhodné aj na zavlažovanie a prečerpávanie do zásobníkov. Čerpadlá je možné použiť samostatne, alebo s tlakovou nádobou a tlakovým spínačom ako domácu vodáreň s automatickou prevádzkou. Toto riešenie umožní komfortné a bezúdržbové využívanie vlastného vodného zdroja.

Použitie

 • Zásobovanie domácností vodou
 • Čerpanie vody zo studní a vrtov - vhodné do hĺbok 50-60 m s tlakovou nádobou
 • Zavlažovanie
 • Prečerpávanie do zásobníkov
 • Čerpadlo do tlakovej kanalizácie (PUMPA inox line Morava)

Kľúčové výhody

 • vyniká v schopnosti čerpať vodu aj z veľkých hĺbok s veľkým prevýšením, spravidla niekoľko desiatok metrov
 • ekonomická prevádzka – až 50% úspora energie pri rovnakých výkonoch čerpadla obdobnej konštrukcie
 • vysoká spoľahlivosť, jednoduchá inštalácia a prípadná oprava, výmena a dostupnosť náhradných dielov
 • hlavnej časti z nerezovej ocele / celonerezové prevedenie (Vltava, Morava)
 • český výrobok
   

Čo ešte budete potrebovať? 

Na čerpanie vody z hĺbky viac ako 8 m používame ponorné čerpadlo, ktoré spolu s

 

Keď tlak v systéme klesne pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky zapne čerpadlo a vypne ho, keď sa dosiahne nastavený vypínací tlak. Ak nie je v studni dostatok vody a ak sme nainštalovali ochranu proti chodu nasucho, spínacie zariadenie vypne čerpadlo a ochráni ho pred poškodením. Spínacie zariadenie na ochranu proti chodu nasucho potom nedovolí zapnúť čerpadlo, kým sa vo vrte nenachádza dostatočné množstvo vody.

Čerpadlá do tlakovej kanalizácie

Čerpadlá do tlakovej kanalizácie sa používajú tam, kde je potrebné prekonať výškové rozdiely a nie je možné vybudovať bežnú gravitačnú kanalizáciu.ideálne pre nižšie nádrže a používajú sa tlakové čerpadlá s vhodnou dopravnou výškou. Tieto čerpadlá sú inštalované v takzvaných prečerpávajúcich šachtách, čo sú plne vybavené malé čerpacie stanice na odpadovú vodu. Šachta je ideálnym riešením najmä pre rekreačné objekty, ako sú chaty a chalupy, alebo aj pre trvalo obývané nehnuteľnosti, ak máte problémy s pripojením na miestnu kanalizáciu a získaním príslušných povolení.

Verzia HD má vylepšené rezacie zariadenie s vynikajúcou účinnosťou pri rezaní dlhých pevných častíc. Je vhodná na inštalácie, kde sú problémy napr. s netkanými textíliami.

 Ako funguje odvádzanie splaškov zo šachty? 

Odvádzanie odpadových vôd z domu možno zabezpečiť pomocou čerpacej stanice (1) umiestnenej mimo domu. Je vhodná na prečerpávanie a akumuláciu drenážnych a povrchových vôd, ako aj odpadových vôd z obytných budov a priemyselných podnikov. Čerpacie stanice sú vyrobené z polyetylénu a môžu byť vybavené jedným alebo dvoma čerpadlami (2). Spoľahlivú prevádzku zabezpečuje riadiaca jednotka. Pri inštalácii čerpacej stanice je potrebné zabezpečiť ju proti spätnému toku čerpanej kvapaliny pomocou spätného ventilu s guľou (3). Pre prípadný servisný zásah musí byť na výtlačnom potrubí nainštalovaná aj uzatváracia armatúra (4).
 

 

Ako vybrať správne vretenové čerpadlo?

 1. Vyberieme typ čerpadla podľa veľkosti vrtu

  - odporúčame minimálny rozdiel 30 mm medzi stenou vrtu a čerpadlo

 2. Zistíme požadovaný prietok čerpadla

  Prietok závisí od počtu odberných miest a počtu osôb v domácnosti. Pre stredne veľký rodinný dom pre 3-5 osôb počítame s menovitým prietokom 2 – 2,9 m3/h = 33,3 – 48,3 l/min. 

 

 3.  Zistíme požadovanú výtlačnú (dopravnú) výšku

      Celková dopravná výška zodpovedá súčtu 3 hodnôt: 

 • 1. Tlak v najvyššie umiestnenom odbernom mieste
 • 2. Statická výška od hladiny vody po najvyššie položené odberné miesto (A+B+C) 
 • 3. Tlakové straty v potrubí a armatúrach (Z - vypočítajte stratu 1 m na každých 10 m vzdialenosti vodorovného potrubia od domu)

 

 

4.  Podľa týchto hodnôt hľadáme na hydraulickej krivke čerpadla tzv. pracovný bod

 

Pre stredne veľký dom je vhodný menovitý prietok 2 m³/hod, preto si ako rezervu zvoľte 2,25 m³/hod. 

→ Pri požadovanej výtlačnej výške 70 m a prietoku 2,25 m³/h vychádza optimálne čerpadlo PUMPA blue line Odra.