Ako vybrať vhodné čerpadlo

Čerpadlo sa používa na transport vody. Pomôže vám, či už potrebujete zásobovať dom vodou zo studne alebo vrtu, alebo potrebujete zalievať záhradu vodou z potoka alebo odvodniť zaplavenú pivnicu. 

Na dosiahnutie požadovaného výsledku je dôležité vybrať správny typ čerpadla pre danú aplikáciu. Každé čerpadlo je určené na iný typ čerpania. Čerpadlo na čistú vodu nebude schopné odčerpať fekálie z žumpy a čerpadlo vhodné na vodu s abrazívnymi látkami nebude mať optimálne vlastnosti na čerpanie čistej vody do domu. Na dosiahnutie ideálnych hydraulických vlastností (prietoku a výtlačnej výšky) čerpadla a zároveň vynikajúcej energetickej účinnosti je potrebné zvoliť správny typ a podľa technických parametrov správne čerpadlo.

Typy čerpadiel

  • Ponorné čerpadlo
  • Povrchové čerpadlo
  • Kalové čerpadlo
  • Obehové čerpadlo
  • Bazénové čerpadlo
  • Domáca vodáreň

Čerpadlo na každú aplikáciu

 

Čerpadlo na každú aplikáciu

Ponorné čerpadlo do studne, vrtu alebo nádrže

Ponorné čerpadlo možno použiť takmer na všetky aplikácie. Je vhodné na čerpanie čistej alebo mierne znečistenej vody a pri použití je úplne alebo aspoň čiastočne ponorené vo vode.

POTREBUJEM PONORNÉ ČERPADLO

Povrchové čerpadlo

Povrchové čerpadlo sa používa na čerpanie vody z hĺbky do 9 m. Sú vhodné na čerpanie čistej alebo mierne znečistenej vody. Ako už názov napovedá, povrchové čerpadlo nie je ponorené vo vode, ale je umiestnené na povrchu. Jeho konštrukcia nie je taká zložitá, a preto sa dá kúpiť za nižšiu cenu ako ponorné typy s rovnakým výkonom. 

  • Na čerpanie čistej vody alebo aj v záhradných systémoch použijeme samonasávacie čerpadlo, ktoré má schopnosť vysávať vzduch z potrubia, takže pri prvom spustení čerpadla nie je potrebné zavodniť potrubie, stačí len čerpadlo.
  • Ak potrebujeme veľkú výtlačnú výšku, môžeme použiť viacstupňové čerpadlo, ktoré ju dosiahne vďaka zloženiu z viacerých obežných kolies.
  • Povrchové čerpadlá sú najčastejšie horizontálne, ale môžu byť vertikálne.

POTREBUJEM POVRCHOVÉ ČERPADLO

Kalové čerpadlo

Kalové čerpadlá slúžia na čerpanie kvapalín s obsahom rôznych nečistôt, kalov a fekálií.

POTREBUJEM KALOVÉ ČERPADLO

Obehové čerpadlo

Obehové čerpadlá sa používajú na vykurovanie interiérov, v klimatizačných systémoch alebo na cirkuláciu teplej vody. Obehové čerpadlá sa najčastejšie používajú v zime, keď sú zapnuté vykurovacie systémy.

Najkvalitnejšie čerpadlá musia spĺňať vysoké požiadavky na životnosť, bezhlučnú a bezporuchovú prevádzku, spoľahlivosť a predovšetkým hospodárnosť, t. j. nízku spotrebu energie.
Poprednými dodávateľmi obehových čerpadiel sú:

POTREBUJEM OBEHOVÉ ČERPADLO

Domáca vodáreň

Domáca vodáreň je zariadenie, ktoré používame na zásobovanie pitnou alebo úžitkovou vodou zo studne alebo vrtu. Podľa toho, ako ďaleko je zdroj vody, aká je vaša spotreba a či potrebujete stály tlak, si vyberiete jeho typ.

POTREBUJEM DOMÁCU VODÁREŇ

Riešene na mieru

Ak si stále nie ste istí, ktoré čerpadlo je pre vás a vašu aplikáciu najvhodnejšie, použite jeden z našich dopytových formulárov a naši odborní poradcovia vám pošlú ponuku na mieru.

Typ čerpadla ste už vybrali, teraz sa zamerajte na jeho technické parametre.

Aby čerpadlo vyhovovalo vašim potrebám, je nevyhnutné, aby boli optimálne zvolené jeho technické parametre, najmä hydraulické. Nižšie nájdete prehľad najpoužívanejších parametrov, ktoré vám pomôžu správne dimenzovať vaše čerpadlo.

Je tiež dôležité spomenúť, že často sa používajú maximálne hodnoty prietoku alebo výtlaku, ale maximálna hodnota prietoku je pri nulovom (žiadnom) výtlaku a rovnako maximálna hodnota výtlaku je pri nulovom (žiadnom) prietoku. Pri týchto maximálnych hodnotách nebude čerpadlo nikdy schopné prevádzky. Vždy je potrebné nájsť tzv. pracovný bod čerpadla, kde je ideálna hodnota prietoku a výtlaku, pre ktorú bolo čerpadlo navrhnuté.

Ako čítať technické parametre

Optimálny prietok

Prietok čerpadla udáva, koľko dokáže čerpadlo prečerpať kvapaliny za daný časový úsek, najčastejšie sa stretneme s m3/hod, prípadne l/min. Výrobca uvádza maximálny prietok, teda hodnotu, ktorú je možné dosiahnuť pri nulovom výtlaku. V bežnej prevádzke bude vďaka výtlaku a tlakovým stratám prietok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tým nižší prietok a naopak. Pre zavlažovanie záhrady si vystačíte s prietokmi do 2 m3/hod, pre dodávku pitnej vody do domácnosti s využitím domácej vodárne alebo pri súčasnom využití vody v dome a na záhrade by sa výkon mal pohybovať cez 3m³/hod. s dostatočným tlakom. V prípade, že hľadáte riešenie pre zavlažovací systém s niekoľkými výstupmi, je vysoký výkon čerpadla nutnosťou, aby bol zaistený dostatočný tlak a zásobenie vodou na všetkých výstupoch súčasne.

Dopravná výška

Po stanovení prietoku je nutné vziať do úvahy z akej hĺbky a vzdialenosti budete vodu čerpať a nezabudnúť na dĺžku prívodného potrubia. Tento parameter pri čerpadle predstavuje dopravná výška alebo výtlak. Sčítajte všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pripočítajte stratu 1 m výškovo za každých 10 m dĺžky potrubia. V prípade, že chcete vodou zásobovať rodinný dom, je potrebné pripočítať požadovaný tlak – 1 bar = 10 výškových metrov. Jeden modelový typ čerpadla spravidla ponúka niekoľko variantov, ktoré sa často líšia práve požadovaným výtlakom.

 

Obr. Ukážka hydraulickej krivky čerpadiel Pumpa AD. Predajca hľadá čerpadlo s takou krivkou, na ktorej sa nachádza vami požadovaný výkon pri danom výtlaku.

Maximálny ponor

Lacnejšie čerpadlá sú často limitované hĺbkou ponoru max. 20 m. Pri niektorých čerpadlách túto hodnotu ani nenájdete. Čím hlbšie je vŕtaná studňa, tým dôležitejší je práve tento parameter. Hlbinné čerpadlo s maximálnym ponorom 20 metrov vám veľa úžitku pri vrte s hĺbkou 30 metrov nepreukáže.

Výkon a príkon

Určite vás bude zaujímať spotreba energie pre vami zvolené čerpadlo. Kvalitné hlbinné čerpadlo s prietokom nad 3 m3/hod a výkonom 0,37 kW je možné zaobstarať za rovnaké alebo nižšie ceny ako čerpadlo s výkonom väčším ako 1 kW.

Priemer vrtu a podiel nečistôt

Šírka vášho vrtu je daná, tomu teda prispôsobte veľkosť čerpadla. Najčastejšie sú 3“ a 4“ čerpadlá pre vrty s priemerom od 100 mm. V ponuke nájdete aj modely určené špeciálne pre užšie vrty. Podobne sú k dispozícii aj modely pre studne s vyšším obsahom piesku vo vode apod..  Pri výbere veľkosti čerpadla je treba vo vrte zaistiť tiež dostatočný priestor v tzv. medzikruží a zabrániť tak upchaniu vrtu kamienkom alebo inou nečistotou.