Často kladené otázky - tlakové nádoby

Tu sme pre Vás pripravili odpovede na najčastejšie otázky ohľadom výberu alebo prevádzky tlakových nádob.

Otázky sú zamerané najmä na tlakové nádoby spoločnosti GWS, ktorá stojí na čele inovácií a nových technológií pre tlakové nádoby a je najkomplexnejším dodávateľom tlakových nádob na svete.

Aký je maximálny prevádzkový tlak GWS nádob?

 Maximum Working Pressure  BAR  PSI

 Pressure Wave

 M-Inox

 HydroGuard

 10  150
 Max 16   230
 UltraMax  25  360
 HeatWave  10  150
 ROWave  7  100
 Challenger  10  150
 C2 Life  8,6  125
 SuperFlow  10/16/25  150/230/360

Aká je maximálna prevádzková teplota GWS nádob?

 Maximum Working Temperature  °C °F 
 Pressure Wave  90  200
 HeatWave  100  210
 ROWave  40  100
 Challenger  90  200
 C2 Lite  50  120
 SuperFlow  90  200

Môžem použiť do GWS nádob glykol (proti zamrznutiu)?

Odporúčame používať zmes v pomere maximálne 50/50. Výrobok nesmie byť za žiadnych okolností na báze ropy.

Môžem použiť do GWS nádob výrobky na báze ropy?

Nie. Materiál našej membrány nie je tolerantný k výrobkom na báze ropy.

Môžem nainštalovať GWS nádobu naležato?

Nádoby väčšie ako 100 litrov sa neodporúča inštalovať naležato, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu a zlyhaniu membrány.

Aká je záruka na GWS nádoby?

GWS záruka sa líši trh od trhu - kontaktujte prosím vášho miestneho distribútora, ktorý vám poskytne informácie o záruke platnej vo vašej oblasti.

Vzťahuje sa záruka aj na prácu?

Nie, bohužiaľ existuje mnoho faktorov, ktoré môžu prispieť k zlyhaniu nádrže, a jediným faktorom, za ktorý môže GSW ručiť, je nádoba.

Práve mi nainštalovali nádobu a voda má divnú chuť – čo mám robiť?

Prepláchnite novú nádobu, nechajte vodu prebehnutú tromi až štyrmi cyklami čerpadla. Pokiaľ pachuť pretrváva, mali by ste najskôr nechať otestovať zdroj vody.

Môžem v GWS nádobe používať chlórovanú vodu?

Samozrejme. GWS nádoby sú konštruované s vedomím, že chlór sa často používa na pravidelnú úpravu vody v studniach.

Čo znamená cyklus?

Cyklus sa vzťahuje na dobu chodu čerpadla. Cyklus začína zapnutím čerpadla a končí jeho vypnutím. Zapínanie a vypínanie čerpadla je dané nastavenými tlakmi systému. V tabuľke nižšie je uvedená funkcia pokles hladiny, ktorá predpokladá vodovodný systém s nastavenými tlakmi 30/50 psi. To znamená, že čerpadlo sa zapne (spustí), kedykoľvek tlak v nádobe klesne na 30 psi a vypne sa (zastaví), keď tlak dosiahne 50 psi. Zvyčajné nastavenia tlaku sú 20/40, 30/50 a 40/60.

Ako tlakový spínač riadi čerpadlo a nádobu?

Tlakový spínač komunikuje s nádobou a čerpadlom. Sleduje tlak vo vnútri nádoby a aktivuje alebo deaktivuje čerpadlo podľa toho, či je vo vnútri nádoby dosiahnutý spínací alebo vypínací tlak.

Čo je pokles hladiny?

Pokles hladiny sa vzťahuje na množstvo vody, ktorá opustí nádobu pred tým, než tlakový spínač aktivuje čerpadlo. Pokles hladiny je ovplyvňovaný čerpadlom, veľkosťou nádoby a nastavenými tlakmi, ktoré riadia váš vodovodný systém.

Čo je tlak predhusteného vzduchu?

Tlak predhusteného vzduchu sa vzťahuje na množstvo plynu (v GWS nádobách sa používa vzduch) v bar/psi, ktorý je do nádoby načerpaný pred inštaláciou - obvykle v továrni. Tento predhustený vzduch je „pružinou“, ktorá pomáha vytvárať tlak vody. Ako sa membrána plní vodou, stláča predhustený vzduch. V systémoch s nastavením tlakového spínača 30/50 bude čerpadlo vháňať vodu do nádoby tak dlho, pokiaľ tlak vo vnútri nádoby nedosiahne 50 psi.

Aké je štandardné predhustenie u GWS nádob?

 Standard Pre-Charge  BAR  PSI
 Pressure Wave  1,9  28
 M-Inox  1,9  28
 Max  4  58
 UltraMax 4  58

 Heatwave

HWB-2LX and HWB-24LX

HWB-60LV and HWB-80LV

 0,7

1,5

 12

 24

 ThermoWave  1,9  28
 SolarWave  1,9  28

 ROWave

 Inline and Plasteel

 Vertical

 0,4

0,5

 6

 7

 Challenger  1,4  20
 C2 Lite  1,4  20
 SuperFlow  4  58

Aký by mal byť tlak (predhustenie) v nádobe?

Naše nádoby sú natlakované na tlak o 2 psy nižší, než je nastavený spínací tlak (napríklad pokiaľ sú nastavené tlaky 30/50, potom je spínací tlak 30 psy a naša nádoba musí byť predhustená na 28 psi).

Ako mám skontrolovať predhustenie alebo dohustiť vzduch?

Aby ste mohli skontrolovať predhustenie, musíte nádobu úplne vypustiť. Odpojte čerpadlo od napájania a otvorte (zapnite) kohútik v dome. Tým sa nádoba vypustí a znovu nenapustí. Na hornej časti nádoby nájdete vzduchový ventil (podobný ako ventilček u vašich pneumatík) - pomocou manometra skontrolujte tlak vzduchu.

Aká je maximálna tolerancia membrán voči chlóru?

Odporúčame 5 – 50 ppm pre prietokovú úpravu a maximálne 250 ppm pre dezinfekciu systému.

Ako pripojiť nádrž FlowThru k potrubiu s väčším alebo menším priemerom?

Priemer potrubia by sa mal zmeniť na priemer pripojenia 50 cm pred a za nádržou.

Ako namontujem uhlíkový filter?

Vložte uhlíkový filter do krytu a utiahnite uzáver. Nechajte 3 minúty púšťať vodu cez kryt, potom zatvorte kohútik. Po 5 minútach otvorte kohútik a nechajte vodu tiecť 5 minút. Tým sa náplň úplne vypláchne. Počas preplachovania si všimnete čiernu/sivú vodu s obsahom uhlíkových jemných častíc.