Často kladené dotazy - domácí vodárny

Zde jsme pro Vás připravili odpovědi na nejčastější otázky ohledně výběru nebo provozu domácí vodárny.

Co je to vlastně domácí vodárna a jak funguje?

Domácí vodárna je zařízení, které zajišťuje zásobování obytných objektů vodou ze studní, vrtů a retenčních nádrží. Vodárna funguje tak, že natlakuje systém vodou na vypínací tlak a vypne. Při otevření kohoutku je voda vytlačována z tlakové nádoby a jakmile klesne tlak v systému pod zapínací, vodárna opět sepne a celý systém dotlakuje na vypínací tlak. Domácí vodárna se skládá z tlakové nádoby, tlakového spínače a samotného čerpadla. Čerpadlo může být buď ponorné (umístěné ve studni, vrtu, případně v retenční nádrži) nebo povrchové, umístěné přímo na tlakové nádobě nebo vedle nádoby.

Jak velikou tlakovou nádobu k domácí vodárně použít?

Velikost tlakové nádoby se stanoví podle počtu odběrných míst a podle počtu osob v domácnosti. Při výběru tlakové nádoby je potřeba zohlednit tyto základní skutečnosti:

  • Fyzicky je v tlakové nádobě cca 1/3 vody, zbytek je vzduch (protitlak).
  • Počet sepnutí motoru čerpadla by neměl být větší než 20x/hod.

Kdy použít povrchovou vodárnu a kdy s ponorným čerpadlem?

Maximální sací schopnost povrchových čerpadel je 9m. Počítá se hloubka mezi čerpadlem a hladinou vody. Pokud je sací hloubka větší než 9m, je potřeba vždy použít čerpadlo ponorné.

Samozřejmě, při sací hloubce menší než 9m, nemusíte vždy použít jen povrchovou vodárnu. I v tomto případě lze použít ponorné čerpadlo. Na rozdíl od povrchové vodárny je díky umístění čerpadla ve studni velkou výhodou absence hluku.

Kdy použít vodárnu s frekvenčním měničem?

Vodárnu s frekvenčním měničem doporučujeme použít v případě, že je požadavek na stálý tlak v systému. Funguje to tak, že se na měniči navolí požadovaný tlak a měnič už dále jen přizpůsobuje otáčky motoru čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku. Např. při otevření jednoho kohoutku čerpadlo poběží jen na 25%, při otevření druhého kohoutku na 50% a přitom vždy bude stejný výstupní tlak. Výhodou frekvenčního měniče je tedy především:

  • Stálý tlak v systému
  • Nižší spotřeba energie
  • Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
  • Minimální nároky na místo

Je lepší čerpadlo na 230V nebo 400V?

V dnešní době již prakticky neplatí mýtus, že 400V motor má větší životnost než ten na 230V. V posledních desetiletích se 230V motory svou spolehlivostí vyrovnaly motorům na 400V. V některých případech je i výrazně překonaly. Proto, pokud máte možnost připojení 230V i 400V čerpadla, už kvůli jednoduššímu zapojení, lze doporučit spíše to na 230V.

Je vždy nutné hlídání hladiny?

Toto je na zvážení každého zákazníka. To, že Vám pět let po sobě nevyschla studna, neznamená, že se tak šestý rok nestane. Proto lze hlídání hladiny vždy doporučit a mělo by být součástí každé instalace.

Mohu použít na výtlak čerpadla 1/2” trubku, když výtlak čerpadla je 5/4”?

Výrobci čerpadel většinou přizpůsobují výtlačný otvor podle průtoku čerpadla. Obecně lze říci, že o jednu dimenzi menší trubku použít ještě lze (v závislosti na délce). Ale z 5/4“ redukovat na ½“ rozhodně ne. 5/4“ výtlak nám totiž naznačuje průtok cca. 30 – 60 l/min., který ½“ trubkou protlačit nelze. Trubku tedy nikdy zbytečně neredukujte na menší. Připravíte se o množství vody a s největší pravděpodobností časem zničíte elektromotor čerpadla.

Jaký průměr trubky mám použít na sání čerpadla?

Vždy platí, že průměr sacího potrubí nesmí být menší než průměr sacího otvoru na čerpadle. Pokud potrubí bude větší, tím lépe.

Jak dlouho může čerpadlo běžet na sucho?

Žádné vodní čerpadlo nesmí běžet na sucho, je nutné použít hlídání hladiny.

Musíme používat jištění čerpadla?

Každé 3-fázové čerpadlo se musí jistit samostatně dle výkonu motoru.

Proč použít energeticky úsporná čerpadla?

Energeticky úsporná čerpadla fungují plně automaticky, přizpůsobí se potřebám topného systému (snížení nebo zvýšení otáček motoru) a mají motory moderní konstrukce, které mají až o 70% menší spotřebu než klasická zastaralá čerpadla.