Dotace na dešťovku

Získejte dotační podporu
Hospodaření s dešťovou vodou finančně podporuje dotační program Dešťovka, který pokrývá až 50 % výdajů na pořízení systému a podporuje tři způsoby využití:

Pokud máte zájem o využití dešťové vody pouze na zálivku zahrady, musíte si ověřit, zda je oblast, ve které máte postavený dům, oficiálně ohrožena suchem. V opačném případě tuto skutečnost doložíte buď stanoviskem příslušné obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. vyhlášky uveřejněné na internetových stránkách obce).