Slovník pojmů

A

Autoadapt

F

Flowadapt

H

Hloubka ponoru

Hloubka studny / vrtu

Hydraulická křivka výkonu

J

Jmenovitá světlost - diameter nominal

M

Mechanická ucpávka 

P

Plovákový spínač

Průchodnost

Průměr vrtu

Průtok (kapacita)

S

Sací hloubka

Samonasávací čerpadlo

Stupeň krytí 

T

Typ ucpávky

V

Vnitřní průměr studny / vrtu

Vydatnost zdroje

Výkon / příkon

Výška hladiny studny / vrtu

Výtlačná (dopravní) výška

A

Autoadapt

AUTOADAPT je inteligentní technologie, která umožňuje čerpadlům Grundfos upravit otáčky motoru, průtok a tlak podle vnějších faktorů, jako je například vnější teplota a spotřeba. Použitím pokročilých algoritmů AUTOADAPT zajišťuje maximální komfort s minimální energetickou spotřebou.

F

Flowadapt

FLOWADAPT má všechny výhody AUTOADAPT v kombinaci s funkcí FLOWLIMIT. To znamená, že FLOWADAPT vám umožňuje definovat maximální průtok čerpadla bez potřeby škrtících ventilů při minimalizaci ztrát.

H

Hloubka ponoru
Ponorná čerpadla jsou vždy limitována maximální hloubkou ponoru pod hladinu. Hloubka ponoru závisí na tom, jaký maximální vnější tlak vyvolá vodní sloupec. 
Levnější čerpadla jsou často limitovaná hloubkou ponoru max. 20 m. U některých čerpadel tuto hodnotu ani nenajdete. Čím hlubší vrtaná studna, tím důležitější je právě tento parametr. Hlubinné čerpadlo s maximálním ponorem 20 metrů vám mnoho užitku při vrtu o hloubce 30 metrů neprokáže.
Hloubka studny / vrtu
Jde o povinný údaj, který byste měli nalézt v protokolu o realizaci studny / vrtu, popřípadě se dá změřit pomocí provázku a závaží. Pokud by byl údaj chybný, mohlo by dojít k výběru nevhodného čerpadla. Uvádí se v metrech.
Hydraulická křivka výkonu

Hydraulická křivka výkonu ukazuje závislost průtoku (kapacity) a výtlačné výšky (tlakem čerpadla), kdy mezi nimi platí nepřímá úměra. Větší průtok znamená menší tlak čerpadla a naopak. Na ose “x“ je znázorněn průtok v l/min a m3/hod a na ose “y“ výtlačná výška v metrech viz obrázek.

Hydraulická křivka výkonu.

J

Jmenovitá světlost – Diameter Nominal

Určuje přibližný vnitřní průměr potrubí. Používají se jednotky mm nebo palce(couly). Při výpočtech potrubí se vždy počítá se skutečným vnitřním průměrem potrubí. Přepočtová tabulka je níže. 

Jmenovitá světlost

DN

DN

DN

DN

6

1/8

32

5/4

125

5

400

166

8

1/4

40

6/4

150

6

450

18

10

3/8

50

2

200

8

500

20

15

1/2

65

2 ½

250

10

600

24

20

3/4

80

3

300

12

 

 

25

1

100

4

350

14

 

 

M

Mechanická ucpávka

Jedná se o formu těsnění. Používá se při utěsňování rotujících hřídelí vůči stacionárnímu tělesu. Skládá se z pevné a rotující kluzné části, pružícího elementu (pružina, vlnovec apod.), sekundárních těsnících prvků (o-kroužky apod.) a případně unášecího kroužku. Pevná část se většinou umístí do tělesa a rotující na hřídeli, kluzné plochy jsou k sobě přitlačovány pružinami, takže zabraňují otevření ucpávky. Vstupem čerpaného média do těsnící spáry vzniká mazací film, čímž je dosažen požadovaný těsnící efekt.

mechanická ucpávka

P

Plovákový spínač
Je způsob ochrany proti chodu nasucho. Nejčastěji se plovákový spínač používá u ponorných čerpadel, kde je připojen přímo v čerpadle a je vybaven překlopným spínačem. Pokud je čerpadlo dostatečně ponořené a plovák je nadnášen ve svislé poloze jsou kontakty plováku sepnuty a čerpadlo může čerpat. Pokud klesne hladina pod stanovenou minimální úroveň, závaží v překlopném spínači rozepne kontakty a dojde k odpojení napájení čerpadla, které okamžitě vypne. Je použitelný pouze v případě, kde má plovák dostatečný prostor a nic mu nebrání v pohybu. 

Průchodnost (maximální průměr hrubých nečistot)

Některá čerpadla jsou konstruovaná na odčerpání nejen znečištěné vody, ale i nečistot, které se mohou ve vodě vyskytovat. Jsou to například bahno, písek, kamínky apod. Průchodnost potom udává maximální průměr těchto hrubých částic, které je čerpadlo ještě schopno odčerpat.

Průměr vrtu 

Šířka vašeho vrtu je daná, tomu tedy přizpůsobte velikost čerpadla. Nejčastější jsou 3“ a 4“ čerpadla pro vrty s průměrem od 100 mm. V nabídce najdete i modely určené speciálně pro užší vrty. Podobně jsou k dispozici i modely pro studny s vyšším obsahem písku ve vodě apod.  Při výběru velikosti čerpadla je třeba ve vrtu zajistit také dostatečný prostor v tzv. mezikruží a zabránit tak ucpání vrtu kamínkem nebo jinou nečistotou.

Průtok (kapacita)

Průtok čerpadla udává, kolik dokáže čerpadlo přečerpat kapaliny za daný časový úsek, nejčastěji se setkáte s m3/hod, případně l/min. Výrobci uvádí maximální průtok, tedy hodnotu, které lze dosáhnout při nulovém výtlaku. V běžném provozu bude díky výtlaku a tlakovým ztrátám průtok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tím nižší průtok a naopak. Pro zavlažování zahrady si vystačíte s průtoky do 2 m3/hod, pro dodávku pitné vody do domácnosti s využitím domácí vodárny nebo při současném využití vody v domě a na zahradě by se výkon měl pohybovat přes 3 m³/hod. s dostatečným tlakem. V případě, že hledáte řešení pro zavlažovací systém s několika výstupy, je vysoký výkon čerpadla nutností, aby byl zajištěn dostatečný tlak a zásobení vodou na všech výstupech současně.
Příklady běžné spotřeby pro domácnost jsou v tabulce níže. 

Sprcha

1 m3/hod

Umyvadlo

0,5 m3/hod

Napouštění vany

1,7 m3/hod

Pračka

0,5 m3/hod

WC

0,5 m3/hod

Kuchyňský dřez

1 m3/hod

Myčka

0,7 m3/hod

Zalévání zahrady

0,7 – 1,5 m3/hod

S

Sací hloubka

Je určena výškovým rozdílem mezi úrovní hladiny vody ve zdroji a sacím hrdlem čerpadla. Je dána nepřímou úměrou. Pokud klesá hladina ve zdroji při čerpání, sací hloubka naopak roste. U povrchových čerpadel je sací hloubka jedním z nejdůležitějších parametrů. Dimenze sacího potrubí nesmí být menší než dimenze sacího hrdla. Pokud by měla sací hloubka překročit 8 m je lepší volit ponorné čerpadlo, protože povrchové čerpadlo již nemusí být schopno kapalinu čerpat.  

Samonasávací čerpadlo

Jde o schopnost čerpadla odsávat vzduch z potrubí. Takové čerpadlo však musí být zcela zavodněno. Znamená to tedy, že při prvním uvedení do provozu není třeba zavodňovat celé sací potrubí, ale stačí čerpadlo. Spuštění tohoto čerpadla zcela nasucho by znamenalo okamžité a rozsáhlé škody na čerpacím systému.

Stupeň krytí

Určuje úroveň ochrany elektrického zařízení proti vniknutí pevných částic a vody. Označuje se pomocí IP kódu. Pro představu - IP 68

První číslice:
IP 0x - Nechráněno
IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

druhá číslice:
IP x0 - Nechráněno.
IP x1 - Svisle kapající.
IP x2 - Kapající ve sklonu 15°.
IP x3 - Kropení, déšť.
IP x4 - Stříkající.
IP x5 - Tryskající.
IP x6 - Intenzivně tryskající.
IP x7 - Dočasné ponoření.
IP x8 - Trvalé ponoření

 

T

Typ ucpávky

Definuje způsob těsnění hřídele u čerpadla. Můžeme rozlišit na dva typy. Prvním je provazcová ucpávka, která je konstrukčně zastaralá a druhým je mechanická ucpávka, která zajišťuje bezúdržbový chod. 

V

Vnitřní průměr studny / vrtu 

Důležitý parametr dimenzující čerpadlo hlavně po jeho rozměrové a konstrukční stránce. Čerpadlo se musí do studny / vrtu vejít a motor čerpadla musí být dostatečně chlazený. Pokud je průměr studny / vrtu menší, musí být čerpadlo vybaveno chladícím pláštěm a naopak, pokud je studna / vrt dostatečně velká, ochlazuje motor proudící kapalina dostatečně. Uvádí se v milimetrech.

Vydatnost zdroje 

Jeden z nejdůležitějších parametrů pro určení čerpadla. Jde o kapacitu přítoku vody do studny / vrtu. Údaj by měl být uveden v protokolu o realizaci studny / vrtu. Odvíjí se od něj konstrukční prvky čerpadla, jako jsou ovládání, řízení, ochranné prvky atd. Nejčastěji se uvádí v litrech za minutu.

Výkon / Příkon

Výkon udává kolik W je čerpadlo schopno vyrobit. Příkon naopak udává, kolik je potřeba energie pro jeho provoz.

Určitě vás bude zajímat spotřeba energie pro vámi zvolené čerpadlo. Kvalitní hlubinné čerpadlo s průtokem nad 3 m3/hod a výkonem 0,37 kW lze pořídit za stejné nebo nižší ceny jako čerpadlo o výkonu větším než 1 kW.

Výška hladiny studny / vrtu 

Nebo také výška vodního sloupce. Parametr, ze kterého se dále počítá dopravní výška a také dimenzuje čerpadlo, které je omezeno hloubkou ponoru, tzn. hloubkou ve které může optimálně pracovat. Uvádí se v metrech.

Výtlačná (dopravní) výška

Je nutné vzít do úvahy z jaké hloubky a vzdálenosti budete vodu čerpat a nezapomenout na délku přívodního potrubí. Tento parametr u čerpadla představuje dopravní výška neboli výtlak. Sečtěte všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičtěte ztrátu 1 m výškově za každých 10 m délky potrubí. Maximální výtlak je pak limitní hodnota, kde na konci potrubí bude mít čerpaná kapalina minimální tlak. Je tedy nutné stanovit požadovaný tlak, aby parametry čerpadla odpovídaly vašim požadavkům. V případě, že chcete vodou zásobovat rodinný dům, je potřeba připočítat požadovaný tlak – 1 bar = 10 výškových metrů. Jeden modelový typ čerpadla zpravidla nabízí několik variant, které se často liší právě požadovaným výtlakem.