Využitie dažďovej vody

Pri zachytávaní dažďovej vody zo strechy tak môžeme získať v priebehu leta desiatky kubíkov vody, ktoré je možné ďalej upotrebiť na záhrade av domácnosti namiesto vody z vodovodu. Stačí si zaobstarať retenčnú nádrž, do ktorej budete vodu zvádzať zo strechy a následne ju využívať na zalievanie záhrady alebo dokonca ako vodu úžitkovú vo vašej domácnosti.

Najpredávanejšie