Jak číst parametry

Nejčastěji jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty průtoku a výtlaku. Ty jsou orientačním vodítkem, nicméně platí, že čerpadlo bychom měli volit tak, aby se námi požadovaný průtok nacházel kolem optimálního provozního bodu čerpadla a ten je stanoven kombinací průtoku a výtlaku. Jak porozumět jednotlivým parametrům:

Optimální průtok

Průtok čerpadla udává, kolik dokáže čerpadlo přečerpat kapaliny za daný časový úsek, nejčastěji se setkáte s m3/hod, případně l/min. Výrobci uvádí maximální průtok, tedy hodnotu, které lze dosáhnout při nulovém výtlaku. V běžném provozu bude díky výtlaku a tlakovým ztrátám průtok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tím nižší průtok a naopak. Pro zavlažování zahrady si vystačíte s průtoky do 2 m3/hod, pro dodávku pitné vody do domácnosti s využitím domácí vodárny nebo při současném využití vody v domě a na zahradě by se výkon měl pohybovat přes 3m³/hod s dostatečným tlakem. V případě, že hledáte řešení pro zavlažovací systém s několika výstupy, je vysoký výkon čerpadla nutností, aby byl zajištěn dostatečný tlak a zásobení vodou na všech výstupech současně.

Dopravní výška

Po stanovení průtoku je nutné vzít do úvahy z jaké hloubky a vzdálenosti budete vodu čerpat a nezapomenout na délku přívodního potrubí. Tento parametr u čerpadla představuje dopravní výška neboli výtlak. Sečtěte všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičtěte ztrátu 1 m výškově za každých 10 m délky potrubí. V případě, že chcete vodou zásobovat rodinný dům, je potřeba připočítat požadovaný tlak – 1 bar = 10 výškových metrů. Jeden modelový typ čerpadla zpravidla nabízí několik variant, které se často liší právě požadovaným výtlakem.

Hydraulické křivky výkonu hlubinného čerpadla. 

Obr. Ukázka hydraulické křivky čerpadel Pumpa AD. Prodejce hledá čerpadlo s takovou křivkou, na které se nachází vámi požadovaný výkon při daném výtlaku.

Maximální ponor

Levnější čerpadla jsou často limitovaná hloubkou ponoru max. 20 m. U některých čerpadel tuto hodnotu ani nenajdete. Čím hlubší vrtaná studna, tím důležitější je právě tento parametr. Hlubinné čerpadlo s maximálním ponorem 20 metrů vám mnoho užitku při vrtu o hloubce 30 metrů neprokáže.

Výkon a příkon

Určitě vás bude zajímat spotřeba energie pro vámi zvolené čerpadlo. Kvalitní hlubinné čerpadlo s průtokem nad 3 m3/hod a výkonem 0,37 kW lze pořídit za stejné nebo nižší ceny jako čerpadlo o výkonu větším než 1 kW.

Stavební délka

Stavební délka, někdy též nazývaná jako vestavná délka, je délka mezi roztečí připojovacích závitů v mm. Nejběžnější je 180 mm, ale dělá se i v provedení 130, 220, 240 mm atd.

Průměr vrtu a podíl nečistot

Šířka vašeho vrtu je daná, tomu tedy přizpůsobte velikost čerpadla. Nejčastější jsou 3“ a 4“ čerpadla pro vrty s průměrem od 100 mm. V nabídce najdete i modely určené speciálně pro užší vrty. Podobně jsou k dispozici i modely pro studny s vyšším obsahem písku ve vodě apod. Při výběru velikosti čerpadla je třeba ve vrtu zajistit také dostatečný prostor v tzv. mezikruží a zabránit tak ucpání vrtu kamínkem nebo jinou nečistotou.