Legionella a jak se proti ní bránit

Potencionálních rizik spojených s vodou je celá řada. Bakterie Legionella je jednou z nich. Najde si cestu do komerčních budov, nemocnic, studentských kolejí i domácností. V článku se dozvíte, jak se proti této bakterii účinně bránit i jejímu výskytu předcházet například prostřednictvím našich produktů.

Kde se bere Legionella?

Bakterie z rodu Legionella se běžně vyskytují ve vodě i půdě. K nákaze většinou dochází vdechnutím aerorosolu kontaminovaného touto bakterií. Tradičně se šíří vzduchotechnikou, klimatizací, vodovodními systémy zásobující teplou i studenou vodou, vířivkami, zahradními postřikovači, ale i třeba vodotryskem – tedy zařízeními, které při svém provozu vytvářejí aerorosol. Vyskytují se ale také v přírodních jezírcích, rekreačních bazénech apod. Přenos z člověka na člověka, například kýchnutím nebo vykašláváním, nebyl dosud zaznamenán.

Z hlediska vodovodních systémů se může Legionella vyskytovat v jakémkoliv druhu pitné vody, kde dokáže přežít i teploty pod 20 °C, ale není schopna množení. Proliferace probíhá až v rozmezí teploty vody 20–50 °C a při hodnotě pH 5,0 - 8,5, přičemž za optimální podmínky pro množení se považuje teplota vody mezi 35–45 °C. Aktuální výzkumy ovšem ukazují, že teplotní optimum je spíše 25–50 °C a Legionelly nerostou až nad 65 °C. Provozovatelé teplovodních systémů do 60 °C nebo bez dobré regulace (s rozdíly na koncovkách až 20 °C) mohou ve svých systémech kultivovat Legionelly odolné na vysoké teploty.

Životnost Legionelly (orientační hodnoty)

 • do 15/20 °C nerozmnožuje se, ale přežívá
 • 25–45 °C prostředí vhodné pro rozmnožovaní
 • 55 °C přežije 5–6 hodin
 • 60 °C přežije cca 30 minut
 • 66 °C přežije cca 2 minut
 • <70 °C nevyskytuje se

Legionella v systémech studené vody

Při navrhování systémů se studenou vodou je velmi důležitá teplota vody, retenční doba, materiál potrubí a samozřejmě pravidelná údržba. Legionelly samy tvoří například v potrubí a nádržích biofilm, jenž je chrání (dokonce i před dezinfekcí) a zároveň slouží k přichycení na povrch. Biofilm ucpává potrubí, snižuje účinnost přenosu tepla, urychluje korozi apod.

Jak Legionelle předcházet?

Základem úspěšného boje s Legionellou je prevence, tedy správně navržený vodovodní systém a zajištění:
 • potrubí více odolného vytváření biofilmu a přehřátí (tepelná dezinfekce)
 • výměny vody v úseku kratším, než je perioda rozmnožování Legionelly (4 hodiny)
 • možnost dezinfekce, odběru vzorků
 • minimalizace provozu v teplotách optimálních pro množení Legionell (20-45/50 °C)
 • výtoků proti zpětnému nasátí
 • eliminace slepých a nepoužívaných vodovodních úseků, zvláště u systémů s nepřímým ohřevem vody
Provozovatel vodovodu by měl provést kompletní kontrolu jednou za rok, ovšem pokud i tak dojde k výskytu Legionelly, je nutné provést dezinfekci.

Prevence s produkty GWS zamezující stagnaci vody

Pro výskyt Legionelly a vůbec množení dalších mikroorganismů jsou příznivá období s nízkou nebo nulovou spotřebou vody, kdy voda v nádrži stojí.  Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), patří mezi důležitou část prevence před Legionellou zamezení tvorby sedimentů, kalů, slizu, a tedy stagnace vody.
Kompozitová tlaková nádoba FlowThru od GWS. Tomu lze v jakémkoliv vodovodním systému, nezávisle na jeho velikosti, zabránit například využitím kompozitových tlakových nádob nebo inline adaptéru společnosti Global Water Solutions (GWS) s technologií FlowThru™. Společnost GWS stojí v čele inovací a nových technologií pro tlakové nádoby a je nejkomplexnějším dodavatelem tlakových nádob na světě. V ČR i na Slovensku je Pumpa,a.s. jejich výhradním distributorem, a do jejího sortimentu tak patří i tlakové nádoby s technologií FlowThru™, které se ideálně hodí pro soustavy s konstantním tlakem jako jsou posilovací stanice pro studenou vodu řízené frekvenčními měniči. Využití tak najdou především v komerčních a obytných budovách, nemocnicích, školách a tak podobně.

FlowThru

Nádoby FlowThru ™ mají vestavěné zařízení, které tlačí vodu z hlavního přívodního potrubí do vodní komory tlakové nádoby. Toto průtočné provedení garantuje, že voda zůstávám vždy čerstvá, eliminuje riziko stojaté vody a snižuje riziko bakterií ve vodě, jako je Legionella. Neustálé proplachování zajišťuje stále čerstvou vodu v nádrži, což pomáhá odpovědným osobám a subjektům dodržovat provozní nařízení pro zajištění zdraví, bezpečnosti a související vodohospodářské předpisy.

Tlakové nádoby Flow Thru™ jsou testovány v různých úrovních výroby pro zajištění vysoké kvality a spolehlivosti každé jednotlivé nádoby a patří mezi nejkvalitnější tlakové nádoby, které jsou dnes dostupné.

Na výstupu (např. sprcha či baterie) pak můžete navíc použít například speciální filtr s 0,2 µm membránou i filtry zaručující nulovou přítomnost bakterií ve vodě. Takto zabezpečené výstupy jsou pak schopné chránit i osoby se sníženou imunitou.

Legionella a česká legislativa

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ukládá povinnost zajistit nezávadnost používané vody všem provozovatelům restauračních a ubytovacích zařízení, provozovatelům bazénů, výměníků a rozvodů teplé vody i dalším osobám jako součást jejich podnikatelské činnosti.

Limity Legionell ve vodě stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., dále hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu i četnost a rozsah kontroly pitné vody. Závazné limity v teplé vodě pro ukazatele Legionell jsou stanoveny pouze pro ubytovací a zdravotnická zařízení. Tedy například výrobci teplé vody pro bytové domy nemají ze zákona povinnost kvalitu této vody sledovat s výjimkou výrobců teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců. Výrobce teplé vody neodpovídá za nedodržení hygienického limitu ukazatele jakosti teplé vody způsobené vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou. Má však povinnost informovat odběratele o nevyhovující jakosti vody a o dostupných opatřeních, které by vedly k odstranění problému. Při výskytu Legionelly ve vnitřních rozvodech bytových objektů musí zjednat nápravu vždy vlastník objektu.

Z hlediska možnosti dezinfekce je důležitá například norma ČSN EN 806-2, která ukládá, že u vodovodu musí být možné dosažení teploty 70 °C u nejvzdálenější výtokové armatury.

Doporučené příslušenství

GWS FlowThru inline adaptor

Inline adaptéry Global Water Solutions Flow-Thru™ jsou ideální pro systémy s nepřetržitým tlakem, kde existuje riziko stagnace vody v nádrži. Více zde.