Fungování tlakové nádoby na teplou vodu

Jak se voda ohřívá, expanduje. K přizpůsobení této přirozené expanzi vody se používá tepelná tlaková nádoba, která by jinak mohla vést ke zvýšení tlaku v systému a poškození potrubí, armatur a dalších součástí systému. Tepelná tlaková nádoba používá membránu uzavřenou uvnitř nádoby k vytvoření bariéry mezi vodní a vzduchovou komorou. Vzduchová komora působí jako polštář, který se komprimuje při expanzi ohřáté vody. Tepelná tlaková nádoba absorbuje objem expandované vody a zajišťuje udržování konstantního tlaku v systému. Použití tepelné tlakové nádoby také šetří vodu a energii. Toho je dosaženo odstraněním potřeby doplňování a opětovného ohřevu vody ztracené v důsledku odvzdušnění odlehčovacího ventilu během ohřívacích cyklů.