Fungování tlakové nádoby na studenou vodu

Bez tlakové nádoby by čerpadlo cyklovalo (zapínalo se) pokaždé, když by byla potřeba voda. Toto časté a potenciálně krátké cyklování by zkrátilo životnost čerpadla. Tlakové nádoby jsou navrženy tak, aby akumulovaly vodu, když je čerpadlo v provozu, a poté dodávaly natlakovanou vodu zpět do systému, když je čerpadlo vypnuto (viz obr.). To umožňuje méně spuštění čerpadla a delší dobu chodu, což by mělo maximalizovat životnost čerpadla.