Instalace a zprovoznění vřetenového čerpadla

Při uvádění čerpadla do provozu postupujeme vždy podle návodu, případně zavoláme odbornou pomoc.
(Tento postup je vhodný pro vřetenová čerpadla.)

  1. Motor čerpadla odzátkujeme a zalijeme čistou vodou. (Platí pouze pro 5'' čerpadla.)
  2. Protočíme čerpadlo a dolijeme vodou do objemu cca 0,5 l.
  3. Motor čerpadla zazátkujeme.
  4. K čerpadlu upevníme závěsné zařízení.
  5. Propojíme kabel čerpadla s el. napájením.
  6. Před zapnutím čerpadla musí být motor připojen přes motorový spouštěč.
  7. Do hydrauliky nalijeme vodu, poté provedeme test správnosti zapojení po dobu 1 sekundy (přiložíme k výtlačnému hrdlu dlaň - po zapnutí musí čerpadlo vyhánět vzduch ven, pokud dlaň přisává, je nutno prohodit fázi a test opakovat).
  8.  Na výtlačnou stranu čerpadla umístíme zpětnou klapku (hned nad výtlačné hrdlo).
  9. Připravené potrubí připojíme ke zpětné klapce.