Inštalácia a sprevádzkovanie vretenového čerpadla

Pri uvádzaní čerpadla do prevádzky postupujeme vždy podľa návodu, prípadne zavoláme odbornú pomoc.
(Tento postup je vhodný pre vretenové čerpadlá.)

1. Motor čerpadla odzátkujeme a zalejeme čistou vodou. (Platí iba pre 5'' čerpadlá.)
2. Pretočíme čerpadlo a dolejeme vodou do objemu cca 0,5 l.
3. Motor čerpadla zazátkujeme.
4. K čerpadlu upevníme závesné zariadenie.
5. Prepojíme kábel čerpadla s el. napájaním.
6. Pred zapnutím čerpadla musí byť motor pripojený cez motorový spúšťač.
7. Do hydrauliky nalejeme vodu, potom vykonáme test správnosti zapojenia po dobu 1 sekundy (priložíme k výtlačnému hrdlu dlaň - po zapnutí musí čerpadlo vyháňať vzduch von, pokiaľ dlaň prisáva, je nutné prehodiť fázu a test opakovať).
 8. Na výtlačnú stranu čerpadla umiestnime spätnú klapku (hneď nad výtlačné hrdlo).
Pripravené potrubie pripojíme k spätnej klapke.