Legionella a ako sa proti nej brániť

Potenciálnych rizík spojených s vodou je veľké množstvo. Baktéria Legionella je jedným z nich. Nájde si cestu do komerčných budov, nemocníc, študentských internátov aj domácností. V článku sa dozviete, ako sa proti tejto baktérii účinne brániť aj jej výskytu predchádzať napríklad prostredníctvom našich produktov.

Kde sa berie Legionella?

Baktérie z rodu Legionella sa bežne vyskytujú vo vode aj pôde. K nákaze väčšinou dochádza vdýchnutím aerorosólu kontaminovaného touto baktériou. Tradične sa šíri vzduchotechnikou, klimatizáciou, vodovodnými systémami, ktoré zásobujú teplou aj studenou vodou, vírivkami, záhradnými postrekovačmi, ale aj napríklad vodotryskom – teda zariadeniami, ktoré pri svojej prevádzke vytvárajú aerorosól. Vyskytujú sa ale tiež v prírodných jazerách, rekreačných bazénoch apod. Prenos z človeka na človeka, napríklad kýchnutím alebo vykašľaním, nebol doposiaľ zaznamenaný.

Z hľadiska vodovodných systémov sa môže Legionella vyskytovať v akomkoľvek druhu pitnej vody, kde dokáže prežiť aj teploty pod 20 °C, ale nie je schopná množenia. Proliferácia prebieha až v rozmedzí teploty vody 20–50 °C a pri hodnote pH 5,0 - 8,5, pričom za optimálne podmienky pre množenie sa považuje teplota vody medzi 35–45 °C. Aktuálne výskumy ale ukazujú, že teplotné optimum je skôr 25–50 °C a Legionelly nerastú až nad 65 °C. Prevádzkovatelia teplovodných systémov do 60 °C alebo bez dobrej regulácie (s rozdielmi na koncovkách až 20 °C) môžu vo svojich systémoch kultivovať Legionelly odolné na vysoké teploty.

Životnosť Legionelly (orientačné hodnoty)

 • do 15/20 °C nerozmnožuje sa, ale prežíva
 • 25–45 °C prostredie vhodné pre rozmnožovanie
 • 55 °C prežije 5–6 hodín
 • 60 °C prežije cca 30 minút
 • 66 °C prežije cca 2 minúty
 • <70 °C nevyskytuje sa

Legionella v systémoch studenej vody

Pri navrhovaní systémov so studenou vodou je veľmi dôležitá teplota vody, retenčná doba, materiál potrubia a samozrejme pravidelná údržba. Legionelly samy tvoria napríklad v potrubí a nádržiach biofilm, ktorý ich chráni (dokonca aj pred dezinfekciou) a zároveň slúži na prichytenie na povrch. Biofilm upcháva potrubie, znižuje účinnosť prenosu tepla, urýchľuje koróziu apod.

Ako Legionelle predchádzať?

Základom úspešného boja s Legionellou je prevencia, teda správne navrhnutý vodovodný systém a zaistenie:
 
 • potrubia viac odolného voči vytváraniu biofilmu a prehriatiu (tepelná dezinfekcia)
 • výmeny vody v úseku kratšom, ako je perióda rozmnožovania Legionelly (4 hodiny)
 • možnosť dezinfekcie, odberu vzoriek
 • minimalizácie prevádzky v teplotách optimálnych pre množenie Legionell (20-45/50 °C)
 • výtokov proti spätnému nasatiu
 • eliminácie slepých a nepoužívaných vodovodných úsekov, obzvlášť pri systémoch s nepriamym ohrevom vody

Prevádzkovateľ vodovodu by mal vykonať kompletnú kontrolu raz za rok, samozrejme pokiaľ aj tak dôjde k výskytu Legionelly, je nutné vykonať dezinfekciu.

Prevencia s produktmi GWS, ktoré zamedzujú stagnáciu vody

Pre výskyt Legionelly a vôbec množenie ďalších mikroorganizmov sú priaznivé obdobia s nízkou alebo nulovou spotrebou vody, kedy voda v nádrži stojí.  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), patrí medzi dôležitú časť prevencie pred Legionellou zamedzenie tvorby sedimentov, kalov, slizu, a teda stagnácie vody.

 

To je možné v akomkoľvek vodovodnom systéme, nezávisle od jeho veľkosti, zabrániť napríklad využitím kompozitových tlakových nádob alebo inline adaptéra spoločnosti Global Water Solutions (GWS) s technológiou FlowThru™. Spoločnosť GWS stojí v čele inovácií a nových technológií pre tlakové nádoby a je najkomplexnejším dodávateľom tlakových nádob na svete. V ČR aj na Slovensku je Pumpa,a.s. ich výhradným distribútorom, a do ich sortimentu tak patria aj tlakové nádoby s technológiou FlowThru™, ktoré sa ideálne hodia pre sústavy s konštantným tlakom ako sú posilňovacie stanice pre studenú vodu riadené frekvenčnými meničmi. Využitie tak nájdu predovšetkým v komerčných a obytných budovách, nemocniciach, školách a tak podobne.
 

FlowThru

Nádoby FlowThru ™ majú vstavané zariadenie, ktoré tlačí vodu z hlavného prívodného potrubia do vodnej komory tlakovej nádoby. Toto vyhotovenie garantuje, že voda zostáva vždy čerstvá, eliminuje riziko stojacej vody a znižuje riziko baktérií vo vode, ako je Legionella. Neustále preplachovanie zaisťuje stále čerstvú vodu v nádrži, čo pomáha zodpovedným osobám a subjektom dodržiavať prevádzkové nariadenia pre zaistenie zdravia, bezpečnosti a súvisiace vodohospodárske predpisy.
Tlakové nádoby Flow Thru™ sú testované v rôznych úrovniach výroby pre zaistenie vysokej kvality a spoľahlivosti každej jednotlivej nádoby a patria medzi najkvalitnejšie tlakové nádoby, ktoré sú dnes dostupné.
Na výstupe (napr. sprcha či batéria) potom môžete navyše použiť napríklad špeciálny filter s 0,2 µm membránou aj filtre zaručujúce nulovú prítomnosť baktérií vo vode. Takto zabezpečené výstupy sú potom schopné chrániť aj osoby so zníženou imunitou.