Aké existujú typy čerpadiel

Čerpadlo je agregát zložený z pohonnej jednotky a vlastného čerpadla, ktoré udeľuje vode pohybovú energiu. Z hľadiska konštrukcie rozlišujeme tieto typy čerpadiel:

A - Odstredivé čerpadlá (najrozšírenejšie):

B - Vretenové čerpadlá - transportujú vodu otáčaním nerezového závitu v gumovom statore. Prednosťou je vysoký výtlak až 80m vodného stĺpca. Nedostatkom týchto čerpadiel je obmedzený prietok na 60l/min a vyššia možnosť poškodenia hydraulickej časti čerpadla pri chode nasucho (bez vody).

C - Vibračné čerpadlá - namiesto elektromotora majú elektromagnet, ktorý v rytme sieťového kmitočtu priťahuje oceľovú kotvu, uloženú v gume a vháňa tak vodu do potrubia. Prednosťou je výtlak do 40m, nedostatkom chúlostivosť na vniknutie nečistôt, maximálny prietok 25l/min. a maximálna doba prevádzky 4 hod.