Ako čítať parametre

Najčastejšie sú uvádzané iba údaje určujúce maximálne hodnoty prietoku a výtlaku. Tie sú orientačným vodítkom, ale platí, že čerpadlo by sme mali voliť tak, aby sa nami požadovaný prietok nachádzal okolo optimálneho prevádzkového bodu čerpadla a ten je stanovený kombináciou prietoku a výtlaku. Ako porozumieť jednotlivým parametrom:

Optimálny prietok

Prietok čerpadla udáva, koľko dokáže čerpadlo prečerpať kvapaliny za daný časový úsek, najčastejšie sa stretneme s m3/hod, prípadne l/min. Výrobca uvádza maximálny prietok, teda hodnotu, ktorú je možné dosiahnuť pri nulovom výtlaku. V bežnej prevádzke bude vďaka výtlaku a tlakovým stratám prietok čerpadla nižší. Platí čím vyšší výtlak, tým nižší prietok a naopak. Pre zavlažovanie záhrady si vystačíte s prietokmi do 2 m3/hod, pre dodávku pitnej vody do domácnosti s využitím domácej vodárne alebo pri súčasnom využití vody v dome a na záhrade by sa výkon mal pohybovať cez 3m³/hod. s dostatočným tlakom. V prípade, že hľadáte riešenie pre zavlažovací systém s niekoľkými výstupmi, je vysoký výkon čerpadla nutnosťou, aby bol zaistený dostatočný tlak a zásobenie vodou na všetkých výstupoch súčasne.

Dopravná výška

Po stanovení prietoku je nutné vziať do úvahy z akej hĺbky a vzdialenosti budete vodu čerpať a nezabudnúť na dĺžku prívodného potrubia. Tento parameter pri čerpadle predstavuje dopravná výška alebo výtlak. Sčítajte všetky výšky od zdroja vody k výtoku a pripočítajte stratu 1 m výškovo za každých 10 m dĺžky potrubia. V prípade, že chcete vodou zásobovať rodinný dom, je potrebné pripočítať požadovaný tlak – 1 bar = 10 výškových metrov. Jeden modelový typ čerpadla spravidla ponúka niekoľko variantov, ktoré sa často líšia práve požadovaným výtlakom.

 

Obr. Ukážka hydraulickej krivky čerpadiel Pumpa AD. Predajca hľadá čerpadlo s takou krivkou, na ktorej sa nachádza vami požadovaný výkon pri danom výtlaku.

Maximálny ponor

Lacnejšie čerpadlá sú často limitované hĺbkou ponoru max. 20 m. Pri niektorých čerpadlách túto hodnotu ani nenájdete. Čím hlbšie je vŕtaná studňa, tým dôležitejší je práve tento parameter. Hlbinné čerpadlo s maximálnym ponorom 20 metrov vám veľa úžitku pri vrte s hĺbkou 30 metrov nepreukáže.

Výkon a príkon

Určite vás bude zaujímať spotreba energie pre vami zvolené čerpadlo. Kvalitné hlbinné čerpadlo s prietokom nad 3 m3/hod a výkonom 0,37 kW je možné zaobstarať za rovnaké alebo nižšie ceny ako čerpadlo s výkonom väčším ako 1 kW.

Stavebná dĺžka

Stavebná dĺžka, niekedy tiež nazývaná ako vstavaná dĺžka, je dĺžka medzi rozstupom pripojovacích závitov v mm. Najbežnejšia je 180 mm, ale robí sa aj vo vyhotovení 130, 220, 240 mm atď.

Priemer vrtu a podiel nečistôt

Šírka vášho vrtu je daná, tomu teda prispôsobte veľkosť čerpadla. Najčastejšie sú 3“ a 4“ čerpadlá pre vrty s priemerom od 100 mm. V ponuke nájdete aj modely určené špeciálne pre užšie vrty. Podobne sú k dispozícii aj modely pre studne s vyšším obsahom piesku vo vode apod..  Pri výbere veľkosti čerpadla je treba vo vrte zaistiť tiež dostatočný priestor v tzv. medzikruží a zabrániť tak upchaniu vrtu kamienkom alebo inou nečistotou.