Dodávka vody z vrtu či studny

Dodávka vody ze studny (ponorné čerpadlo + v domě tlaková nádoba)

Jak funguje čerpadlo do studny

Princip

Pro čerpání vody ze studny z hloubky větší než 8m použijeme ponorné čerpadlo určené do studny (1), které v kompletu s ochranou před suchoběhem (3), zpětným ventilem (2), tlakovou nádobou (7) s manometrem (5) a tlakovým spínačem (6) nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře (4), tvoří domácí vodárnu. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody ve studni a v případě, že máme nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni. Jako ochranu před suchoběhem můžeme použít buď ponorné sondy, nebo plovákový spínač. Plovákový spínač může být součástí některých typů čerpadel.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači. Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.

Princip jak funguje čerpadlo do studny 


1. ponorné čerpadlo určené do studny
2. zpětný ventil
3. ochrana před suchoběhem
4. pěticestná armatura
5. manometr
6. tlakový spínač
7. tlaková nádoba

Dodávka vody ze studny (povrchová vodárna + v domě tlaková nádoba)

Jak funguje domácí vodárna

Princip

Pro čerpání vody ze studny z hloubky do 8m můžeme použít kompletní domácí vodárnu. V samotné studni je pak umístěn sací koš se zpětnou klapkou (1,2) a případně ochrana před suchoběhem. Domácí vodárna je složena z čerpadla (3), tlakové nádoby s manometrem a tlakovým spínačem nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody a v případě, že máme ve studni nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni. Jako ochranu před suchoběhem můžeme použít buď ponorné sondy, nebo plovákový spínač.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači.Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.

Princip fungování domácí vodárny 

1. sací koš se zpětnou klapkou

2. ochrana před suchoběhem

3. čerpadlo

Dodávka vody z vrtu (ponorné čerpadlo + v domě tlaková nádoba)

Jak funguje čerpadlo do vrtu

Princip

Pro čerpání vody z vrtu použijeme ponorné čerpadlo určené do vrtu (1), které v kompletu s ochranou před suchoběhem (3), zpětným ventilem (2), tlakovou nádobou (7) s manometrem (5) a tlakovým spínačem (6) nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře (4), tvoří domácí vodárnu. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody ve vrtu a v případě, že máme nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve vrtu.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači. Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.

Princip fungování čerpadla do vrtu

1. čerpadlo určené do vrtu

2. zpětný ventil
3. ochrana před suchoběhem
4. pěticestná armatura
5. manometr
6. tlakový spínač
7. tlaková nádoba

Zvyšování tlaku vody z vodovodu

Jak funguje zařízení na zvyšování tlaku vody

Princip

V případě, že je objekt (např. dům) napojen na vodovodní řád s nedostatečným tlakem, je pro zvýšení tlaku nutné použít zařízení na zvyšování tlaku vody. Přímé napojení na vodovodní síť je možné použít pouze se souhlasem správce veřejné vodovodní sítě. V tomto případě je nutné použít zpětnou klapku na přítoku (2) a dále samotné zařízení na zvyšování tlaku, kterým může být domácí vodárna, kompaktní automat (1), nebo automatická tlaková stanice.

V případě nesouhlasu správce veřejné vodovodní sítě s přímým napojením, je nutné použít oddělovací beztlakovou nádrž, která je na vstupu vybavená plovákovým ventilem. Z této nádrže je pak objekt zásobován vodou pomocí domácí vodárny, kompaktního automatu, nebo zařízením na zvyšování tlaku. V obou případech je nutno chránit čerpadlo před suchoběhem.

Princip fungování zařízení na zvyšování tlaku vody

1. kompaktní automat

2. zpětná klapka na přítoku

A ... tvrdý zdroj vody
B ... měkký zdroj vody

Dodávka vody ze studny pomocí ruční pumpy

Jak funguje ruční pumpa

Princip

Ruční čerpadla jsou určena k čerpání vody z hloubek až 30 m. Hloubka studny pak určuje typ ručního čerpadla a pracovního válce. Standardní vybavení kompletu s ruční stojanovou pumpou (3) tvoří sací koš se zpětnou klapkou (1), pracovní válec (2), odvodnění (5) a spona s klíny (4). Dále je pracovní válec (2) spojen se sacím košem (1) 5/4“ trubkou (7) a s ruční pumpou (3) 6/4“ trubkou (6), ve které je zároveň táhlo, které zprostředkovává přenos mezi pákou ruční pumpy (3) a pístem pracovního válce (2).

Pro čerpání vody z hloubek menších než 8m můžeme použít ruční pumpy typu NP, nebo LILA, u kterých je pracovní válec součástí samotné pumpy.

Princip fungování ruční pumpy

1. sací koš se zpětnou klapkou
2. pracovní válec
3. stojanová pumpa
4. spona s klíny
5. odvodnění
6. 6/4“ trubka
7. 5/4“ trubka

Odborné poradenství

Infolinka Zdarma
800 100 763

BRNO

Aleš Běhavý

T: (+420) 548 422 691
E: behavy@pumpa.cz

PRAHA

Petr Šindelář

T: (+420) 272 011 615
M: (+420) 725 140 297
E: sindelar@pumpa.cz