Dodávka vody z vrtu či studne

Dodávka vody zo studne (ponorné čerpadlo + v dome tlaková nádoba)

Ako funguje čerpadlo do studne

Princíp

Pre čerpanie vody zo studne z hĺbky viac ako 8m použijeme ponorné čerpadlo určené do studne (1), ktoré v komplete s ochranou pred suchoběhem (3), spätným ventilom (2), tlakovou nádobou (7) s manometrom (5) a tlakovým spínačom (6) nainštalovaným na tzv. pěticestné armatúre (4), tvorí domácu vodáreň. Pri poklese tlaku v sústave (napr. Otvorením kohúta) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Pri nedostatku vody v studni a v prípade, že máme nainštalovanú ochranu pred suchoběhem, spínacie zariadenia čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. Spínacie zariadenia ochrany pred suchoběhem potom čerpadlo nedovolí zopnúť skôr, než sa dosiahne dostatočného množstva vody v studni. Ako ochranu pred suchoběhem môžeme použiť buď ponorné sondy, alebo plavákový spínač. Plavákový spínač môže byť súčasťou niektorých typov čerpadiel.

Pre bezproblémovú funkciu systému je vždy nutné dodržať správne nastavenie tlaku vzduchu v expanznej nádobe, ktorý má byť o 0,2 baru nižší, než zapínacie (spodný) tlak na tlakovom spínači. Tento tlak je nutné nastaviť v suchom stave nádoby, teda pred vlastnou montážou do systému.


1. ponorné čerpadlo určené do studne
2. spätný ventil
3. ochrana pred suchoběhem
4. päťcestná armatúra
5. manometer
6. tlakový spínač
7. tlaková nádoba

Dodávka vody zo studne (povrchová vodáreň + v dome tlaková nádoba)

Ako funguje domáca vodáreň

Princíp

Pre čerpanie vody zo studne z hĺbky do 8m môžeme použiť kompletnú domácu vodáreň. V samotnej studni je potom umiestnený sací kôš so spätnou klapkou (1,2) a prípadne ochrana pred suchobehom. Domáca vodáreň je zložená z čerpadla (3), tlakovej nádoby s manometrom a tlakovým spínačom nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre. Pri poklese tlaku v sústave (napr. otvorením kohúta) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Pri nedostatku vody a v prípade, že máme v studni nainštalovanú ochranu pred suchobehom, spínacie zariadenia čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. Spínacie zariadenia ochrany pred suchobehom potom čerpadlu nedovolí zopnúť skôr, než sa dosiahne dostatočného množstva vody v studni. Ako ochranu pred suchobehom môžeme použiť buď ponorné sondy, alebo plavákový spínač.

Pre bezproblémovú funkciu systému je vždy nutné dodržať správne nastavenie tlaku vzduchu v expanznej nádobe, ktorý má byť o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodný) tlak na tlakovom spínači.Tento tlak je nutné nastaviť v suchom stave nádoby, teda pred vlastnou montážou do systému.

1. sací kôš so spätnou klapkou

2. ochrana pred suchobehom

3. čerpadlo

Dodávka vody z vrtu (ponorné čerpadlo + v dome tlaková nádoba)

Ako funguje čerpadlo do vrtu

Princíp

Pre čerpanie vody z vrtu použijeme ponorné čerpadlo určené do vrtu (1), ktoré v komplete s ochranou pred suchobehom (3), spätným ventilom (2), tlakovou nádobou (7) s manometrom (5) a tlakovým spínačom (6) nainštalovaným na tzv. päťcestnej armatúre (4), tvorí domácu vodáreň. Pri poklese tlaku v sústave (napr. Otvorením kohúta) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky zopne čerpadlo a vypne ho pri dosiahnutí nastaveného vypínacieho tlaku. Pri nedostatku vody vo vrte a v prípade, že máme nainštalovanú ochranu pred suchobehom, spínacie zariadenie čerpadlo vypne a ochráni ho pred poškodením. Spínacie zariadenia ochrany pred suchobehom potom čerpadlu nedovolí zopnúť skôr, než sa dosiahne dostatočného množstva vody vo vrte.

Pre bezproblémovú funkciu systému je vždy nutné dodržať správne nastavenie tlaku vzduchu v expanznej nádobe, ktorý má byť o 0,2 baru nižší, než zapínací (spodný) tlak na tlakovom spínači. Tento tlak je nutné nastaviť v suchom stave nádoby, teda pred vlastnou montážou do systému.


1. čerpadlo určené do vrtu
2. spätný ventil
3. ochrana pred suchobehom
4. paticestná armatúra
5. manometer
6. tlakový spínač
7. tlaková nádoba

Zvyšovanie tlaku vody z vodovodu

Ako funguje zariadenie na zvyšovanie tlaku vody

Princíp

V prípade, že je objekt (napr. Dom) napojený na vodovod s nedostatočným tlakom, je pre zvýšenie tlaku nutné použiť zariadenie na zvyšovanie tlaku vody. Priame napojenie na vodovodnú sieť je možné použiť len so súhlasom správcu verejnej vodovodnej siete. V tomto prípade je nutné použiť spätnú klapku na prítoku (2) a ďalej samotné zariadenie na zvyšovanie tlaku, ktorým môže byť domáca vodáreň, kompaktný automat (1), alebo automatická tlaková stanica.

V prípade nesúhlasu správcu verejnej vodovodnej siete s priamym napojením, je nutné použiť oddeľovaciu beztlakovú nádrž, ktorá je na vstupe vybavená plavákovým ventilom. Z tejto nádrže je potom objekt zásobovaný vodou pomocou domácej vodárne, kompaktného automatu, alebo zariadením na zvyšovanie tlaku. V oboch prípadoch je nutné chrániť čerpadlo pred suchobehom.

1. kompaktný automat
2. spätná klapka na prítoku
A ... tvrdý zdroj vody
B ... mäkký zdroj vody

Dodávka vody zo studne pomocou ručnej pumpy

Ako funguje ručná pumpa

Princíp

Ručné čerpadlá sú určené na čerpanie vody z hĺbok až 30 m. Hĺbka studne potom určuje typ ručného čerpadla a pracovného valca. Štandardné vybavenie kompletu s ručnou stojanovou pumpou (3) tvorí sací kôš so spätnou klapkou (1), pracovný valec (2), odvodnenie (5) a spona s klinmi (4). Ďalej je pracovný valec (2) spojený so sacím košom (1) 5/4 "rúrkou (7) a s ručnou pumpou (3) 6/4" rúrkou (6), v ktorej je zároveň tiahlo, ktoré sprostredkúva prenos medzi pákou ručnej pumpy (3) a piestom pracovného valca (2).

Pre čerpanie vody z hĺbok menších než 8m môžeme použiť ručné pumpy typu NP, alebo LILA, u ktorých je pracovný valec súčasťou samotnej pumpy.

1. sací kôš so spätnou klapkou
2. pracovný valec
3. stojanová pumpa
4. spona s klinmi
5. odvodnenie
6. 6/4 "rúrka
7. 5/4 "rúrka