Odvádzanie splaškov

Odvádzanie splaškových vôd pomocou čerpacieho agregátu umiestneného v pivnici

Ako funguje centrálne odvádzanie splaškov

Princíp

Odvádzanie splaškových vôd z domu je možné realizovať pomocou prečerpávacieho zariadenia (1) umiestneného priamo v dome. Hodí sa pre čerpanie odpadových vôd a kvapalín obsahujúcich pevné zložky, ako napr. Vláknité prímesi, zvyšky textílií a fekálie, ktoré vykazujú hodnotu pH 4 až 10. Hodí sa pre čerpanie kvapalín s teplotou 0 až + 40 ° C, krátkodobo až + 60 ° C. Čerpacie stanice sú vybavené jedným alebo dvoma čerpadlami a akumulačnou vzduchotesnou nádržou. Pri inštalácii čerpacej stanice je nutné zaistiť jej ochranu proti spätnému toku čerpanej kvapaliny pomocou spätnej klapky s guľou (2). Z dôvodu prípadného servisného zásahu je tiež nutné inštalovať na výtlačné potrubie uzatváracie posúvač (2).


1. prečerpávacieho zariadenia
2. spätná klapka s guľou
3. uzatvárací posúvač

Odvádzanie splaškových vôd pomocou čerpacieho agregátu umiestneného pred domom v krajine

Ako funguje odvádzanie splaškov z nádrže

Princíp

Odvádzanie splaškových vôd z domu je možné realizovať pomocou čerpacej stanice (1) umiestnené mimo dom. Hodí sa pre odčerpávanie a akumuláciu drenážnych a povrchových vôd, ako aj odpadových vôd z obytných budov a priemyselných prevádzok. Čerpacie stanice sú vyrobené z polyetylénu a môžu byť vybavené buď jedným alebo dvoma čerpadlami (2). Spoľahlivú prevádzku potom zaistí riadiaca jednotka. Pri inštalácii čerpacej stanice je nutné zaistiť jej ochranu proti spätnému toku čerpanej kvapaliny pomocou spätnej klapky s guľou (3). Z dôvodu prípadného servisného zásahu je tiež nutné inštalovať na výtlačné potrubie uzatváraciu armatúru (4).

1. čerpacie stanice
2. jedno alebo dve čerpadlá
3. spätná klapka s guľou
4. uzatváracia armatúra

Odvádzanie vody z pivničných priestorov

Ako funguje odvodnenie pivníc

Princíp

Odvádzanie vody z priestorov, ktoré sú ohrozené zaplavením, z garážových vjazdov a pivničných vchodov, alebo aj z umývadiel, spŕch a podobne, je možné realizovať pomocou čerpacej stanice (1) umiestnenej pod úrovňou suterénu domu (dodáva sa aj v nadúrovňovú prevedení). Čerpacie stanice sú vyrobené z odolného plastu a môžu byť vybavené buď jedným alebo dvoma čerpadlami (2). Spoľahlivú prevádzku potom môže zabezpečiť riadiaca jednotka. Pri inštalácii čerpacej stanice je nutné zaistiť jej ochranu proti spätnému toku čerpanej kvapaliny pomocou spätnej klapky s guľou (3).

1. čerpacie stanice
2. jedno alebo dve čerpadlá
3. spätná klapka s guľou

Odvádzanie splaškových a znečistených vôd z miest položených pod úrovňou kanalizácie

Ako funguje lokálne odvádzanie splaškov

Princíp

V miestach, z ktorých nemôže byť odpadová voda odvádzaná do kanalizácie prirodzeným samospádom, je vhodné použiť tieto malé čerpacie stanice (1). Je možné ich zapojiť priamo za WC a ďalej do nich priviesť odpadovú vodu z umývadla, sprchy, bidetu, alebo z práčky či umývačky. Dodávané je prevedenie aj pre závesné WC a prevedenie pre pripojenie len napr. Umývadla (bez WC). Nádrž je vyrobená z ľahkého plastu sa ľahko čistiteľným povrchom. Pri správnej inštalácii pracuje čerpacej stanice celkom automaticky a nevyžaduje žiadnu údržbu.

1. malé čerpacie stanice