Odvádění splašků

Odvádění splaškové vody pomocí čerpacího agregátu umístěného ve sklepě

Jak funguje centrální odvádění splašků

Princip

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí přečerpávacího zařízení (1) umístěného přímo v domě. Hodí se pro čerpání odpadních vod a kapalin obsahujících pevné složky, jako např. vláknité příměsi, zbytky textilií a fekálie, které vykazují hodnotu pH 4 až 10. Hodí se pro čerpání kapalin o teplotě 0 až +40°C, krátkodobě až +60°C. Čerpací stanice jsou vybaveny jedním nebo dvěma čerpadly a akumulační vzduchotěsnou nádrží. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (2). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací šoupě (3).

Princip centrálního odvádění splašků

1. přečerpávacího zařízení 
2. zpětná klapka s koulí
3. uzavírací šoupě

Odvádění splaškové vody pomocí čerpacího agregátu umístěného před domem v zemi

Jak funguje odvádění splašků z jímky

Princip

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí čerpací stanice (1) umístěné mimo dům. Hodí se pro odčerpávání a akumulaci drenážních a povrchových vod, jakož i odpadních vod z obytných budov a průmyslových provozů. Čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylénu a můžou být vybaveny buď jedním nebo dvěma čerpadly (2). Spolehlivý provoz pak zajistí řídící jednotka. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací armaturu (4).

Princip odvádění splašků z jímky 

1. čerpací stanice
2. jedno nebo dvě čerpadla
3. zpětná klapka s koulí
4. uzavírací armatura

Odvádění vody ze sklepních prostor

Jak funguje odvodnění sklepů

Princip

Odvádění vody z prostor, které jsou ohroženy zaplavením, z garážových vjezdů a sklepních vchodů, nebo i z umyvadel, sprch a podobně, je možné realizovat pomocí čerpací stanice (1) umístěné pod úrovní suterénu domu (dodává se i v nadúrovňovém provedení). Čerpací stanice jsou vyrobeny z odolného plastu a můžou být vybaveny buď jedním nebo dvěma čerpadly (2). Spolehlivý provoz pak může zajistit řídící jednotka. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3).

Princip odvodňování sklepů 

1. čerpací stanice
2. jedno nebo dvě čerpadla
3. zpětná klapka s koulí

Odvádění splaškových a znečištěných vod z míst položených pod úrovní kanalizace

Jak funguje lokální odvádění splašků

Princip

V místech, z nichž nemůže být odpadní voda odváděna do kanalizace přirozeným samospádem, je vhodné použít tyto malé čerpací stanice (1). Je možné je zapojit přímo za WC a dále do nich přivést odpadní vodu z umyvadla, sprchy, bidetu, nebo z pračky či myčky. Dodáváno je provedení i pro závěsné WC a provedení pro připojení jen např. umyvadla (bez WC). Nádrž je vyrobena z lehkého plastu se snadno čistitelným povrchem. Při správné instalaci pracuje čerpací stanice zcela automaticky a nevyžaduje žádnou údržbu.

Princip lokálního odvádění splašků 

1. malá čerpací stanice

Odborné poradenství

Infolinka Zdarma
800 100 763

BRNO

Aleš Běhavý

T: (+420) 548 422 691
E: behavy@pumpa.cz

PRAHA

Petr Šindelář

T: (+420) 272 011 615
M: (+420) 725 140 297
E: sindelar@pumpa.cz