Ďalší čerpacie aplikácie

Dažďový kolektor (retenčná nádrž na dažďovú vodu na úžitkové účely s prepadom do kanalizácie s použitím domáce vodárne)

Ako funguje dažďový kolektor

Dažďový kolektor - retenčná nádrž v krajine zachytávajúce dažďovú vodu na úžitkové účely s prepadom do kanalizácie s použitím domácej vodárne.

Princíp

So zvyšujúcou sa cenou vody dochádza k zvýšenému dopytu po systémoch využívajúce dažďovú vodu pre domácnosť aj iné aplikácie. K tomuto účelu je možné použiť komponenty systému na využitie zachytených dažďových vôd. Základom systému je zberná retenčná nádrž (6), do ktorej sa zachytáva dažďová voda po predčistenia v oddeľovači nečistôt (5). Proti preplneniu je nádoba osadená bezpečnostným prepadom, ktorý sa zaústí do kanalizácie. Do akumulačnej nádrže možno potom osadiť potrubie alebo hadicu so sacím košom a spätnou klapkou (2) pre kompletnú domácu vodáreň (1), alebo prenosné čerpadlo (4). Tiež je možné do nádrže inštalovať ponorné čerpadlo (3). Pre bezproblémový chod čerpadiel je nutné istiť ich pred chodom na sucho (napr. Plavákovým spínačom, Presscontrol, pomocou ponorných sond alebo možno zakúpiť kompaktné automaty s integrovaným strážením hladiny a ochranou proti chodu na sucho). Tieto aplikácie je možné aj kombinovať podľa možností využitia dažďových vôd.

1. kompletné domáce vodáreň
2. sací kôš so spätnou klapkou
3. ponorné čerpadlo
4. prenosné čerpadlo
5. oddeľovač nečistôt
6. zberná retenčná nádrž

Obehové čerpadlo pre vykurovanie

Ako funguje čerpadlo pre vykurovanie

Princíp

Vo väčšine rodinných domov je nutné pre správnu funkciu kúrenia teplú vodu z kotla rozviesť systémom pomocou obehového čerpadla (1). V dnešnej energeticky náročnej dobe sa s úspechom uplatňujú najmä čerpadlá s minimálnou spotrebou elektrickej energie, ktoré používajú tzv. EC motor s vysokou účinnosťou s rotorom z permanentných magnetov. Úspora proti neregulovaným čerpadlám je 60 i viac%. Pre elimináciu rozťažnosti vody pri zmenách prevádzkových teplôt sa používajú pre jednoduché aplikácie expanzomaty (2), prípadne pre zložité a veľké systémy expanzné automaty.


1. obehového čerpadlo
2. expanzomat

Cirkulačné čerpadlo pre teplú vodu

Ako funguje čerpadlo pre teplú vodu

Princíp

Pre komfortné dodávky teplej vody od zdroja ku spotrebišťu sa používajú cirkulačné čerpadlá (3), ktoré zaistia okamžitý prietok teplej vody bez oneskorenia .Vzhľadom k zloženiu ohrievanej vody a veľkej náchylnosti k usadzovaniu vápenných aj iných inkrustov sa používajú čerpadlá vyrobené z mosadze, ktoré tomu najlepšie odolávajú. V poslednej dobe sa stále viac používa špeciálna expanzná nádoba (2), ktorá má niekoľko priaznivých faktorov:

a) eliminuje rázy v potrubí pri náhlom otvorení a zatvorení výtokových batérií a predlžuje tým ich životnosť
b) zachytáva zvýšenie tlaku teplej vody pri jej ohreve v čase, keď nie je odber a šetrí tak spätnú klapku (1) a najmä poisťovací ventil, ktorý by inak upúšťal vodu zo systému bez úžitku do kanalizácie.

1. spätná klapka
2. špeciálne expanzná nádoba
3. cirkulačné čerpadlo

Bazénové čerpadlo u pieskového filtra

Ako funguje bazénové čerpadlo

Princíp

Pieskovú filtráciu pri bazéne je nutné vybaviť bazénovým čerpadlom (1). Toto čerpadlo má zabudovaný predfilter pre zachytenie lístia, vlasov a podobných nečistôt, ktoré by ho v prípade nasatia mohli poškodiť. Má motor izolovaný od čerpanej vody a je zhotovené z vysoko kvalitných plastov, odolných proti korózii a proti vydieraniu pieskom.

1. bazénové čerpadlo