Další čerpací aplikace

Dešťový kolektor (retenční nádrž na dešťovou vodu pro užitkové účely s přepadem do kanalizace s použitím domácí vodárny)

Jak funguje dešťový kolektor 

Dešťový kolektor - retenční nádrž v zemi zachycující dešťovou vodu pro užitkové účely s přepadem do kanalizace s použitím domácí vodárny.

Princip

Se zvyšující se cenou vody dochází ke zvýšené poptávce po systémech využívající dešťovou vodu pro domácnost i jiné aplikace. K tomuto účelu je možné použít komponenty systému na využití zachycených dešťových vod. Základem systému je sběrná retenční nádrž (6), do které je zachycována dešťová voda po předčištění v oddělovači nečistot (5). Proti přeplnění je nádoba osazena bezpečnostním přepadem, který se zaústí do kanalizace. Do akumulační nádrže lze pak osadit potrubí nebo hadici se sacím košem a zpětnou klapkou (2) pro kompletní domácí vodárnu (1), nebo přenosné čerpadlo (4). Také lze do nádrže instalovat ponorné čerpadlo (3). Pro bezproblémový chod čerpadel je nutné jistit je před chodem na sucho (např. plovákovým spínačem, presscontrolem, pomocí ponorných sond nebo lze zakoupit kompaktní automaty s integrovaným hlídáním hladiny a ochranou proti chodu na sucho). Tyto aplikace lze i kombinovat podle možností využití dešťových vod.

Jak funguje dešťový kolektor

1. kompletní domácí vodárna
2. sací koš se zpětnou klapkou
3. ponorné čerpadlo
5. oddělovač nečistot
6. sběrná retenční nádrž

Oběhové čerpadlo pro vytápění

Jak funguje čerpadlo pro vytápění

Princip

Ve většině rodinných domů je nutno pro správnou funkci topení teplou vodu z kotle rozvést systémem pomocí oběhového čerpadla (1). V dnešní energeticky náročné době se s úspěchem uplatňují zejména čerpadla s minimální spotřebou elektrické energie, která používají tzv.EC motor s vysokou účinností s rotorem z permanentních magnetů. Úspora proti neregulovaným čerpadlům je 60 i více %. Pro eliminaci roztažnosti vody při změnách provozních teplot se používají pro jednoduché aplikace expanzomaty (2), případně pro složité a velké systémy expanzní automaty.

Jak funguje čerpadlo pro vytápění 

1. oběhového čerpadlo
2. expanzomat

Cirkulační čerpadlo pro teplou vodu

Jak funguje čerpadlo pro teplou vodu

Princip

Pro komfortní dodávky teplé vody od zdroje ke spotřebišti se používají cirkulační čerpadla (3), která zajistí okamžitý průtok teplé vody bez zpoždění .Vzhledem ke složení ohřívané vody a velké náchylnosti k usazování vápenných i jiných inkrustů se používají čerpadla vyrobená z mosazi, která tomu nejlépe odolávají . V poslední době se stále více používá speciální expanzní nádoba (2), která má několik příznivých faktorů:

a) eliminuje rázy v potrubí při náhlém otevření a zavření výtokových baterií a prodlužuje tím jejich životnost
b) zachycuje zvýšení tlaku teplé vody při jejím ohřevu v době, kdy není odběr a šetří tak zpětnou klapku (1) a zejména pojišťovací ventil, který by jinak upouštěl vodu ze systému bez užitku do kanalizace.

Princip čerpadla na teplou vodu 

1. zpětná klapka
2. speciální expanzní nádoba
3. cirkulační čerpadlo

Bazénové čerpadlo u pískového filtru

Jak funguje bazénové čerpadlo

Princip

Pískovou filtraci u bazénu je nutné vybavit bazénovým čerpadlem (1). Toto čerpadlo má zabudovaný předfiltr pro zachycení listí, vlasů a podobných nečistot, které by jej v případě nasátí mohly poškodit. Má motor izolovaný od čerpané vody a je zhotoveno z vysoce kvalitních plastů, odolných proti korozi a proti vydírání pískem.

Jak funguje bazénové čerpadlo

1. bazénové čerpadlo

Odborné poradenství

Infolinka Zdarma
800 100 763

BRNO

Aleš Běhavý

T: (+420) 548 422 691
E: behavy@pumpa.cz

PRAHA

Petr Šindelář

T: (+420) 272 011 615
M: (+420) 725 140 297
E: sindelar@pumpa.cz