Presscontroly

Řídící jednotka  Presscontrol je  spínač čerpadla se zabudovanou ochranou proti chodu na sucho. Spínají systém při poklesu tlaku pod pevně nastavenou mez (cca 1,2 barr), ale vypínají ho při ukončení čerpání ne na základě tlaku ale při zastavení pohybu kapaliny. V praxi to znamená, že při otevření kohoutku se čerpadlo zapne a při uzavření kohoutku opět vypne. Některé tyto řídící jednotky jsou vybaveny funkcí automatického resetování a odloženého automatického spuštění. Výhodné použití nachází při zavlažování zahrad, mytí aut nebo jako spínač vodárny na chatách.