Zúčastnili sme sa na výstave VODOVODY – KANALIZÁCIA

V dňoch 23.-25. mája prebehol na pražskom EXPO Letňanov 22. ročník medzinárodnej výstavy Vodovody a kanalizácie. 300 vystavujúcich firiem nielen z Českej republiky, vrátane našej spoločnosti Pumpa, predstavilo svoje novinky aj stále produkty. Počas 3 dní sa návštevníkom venovali naši obchodníci na čele s riaditeľom divízie Čistá a špinavá voda Ing. Jánom Zedníčkom.

Mali sme možnosť Vám predstaviť unikátny Vysoko účinný systém (HES) od amerického výrobcu Franklin Electric. HES sa skladá zo 4"/6" zapuzdreného motora, 4"/6" ponorného čerpadla, frekvenčného meniča a výstupného filtra. Čerpadlo je vybavené synchrónnym elektromotorom s permanentným magnetom a uvedená konštrukcia zaisťuje výraznú úsporu v nákladoch na prevádzku oproti existujúcim asynchrónnym motorom.

Vidieť ste mohli aj produkty a technológie značky PUMPA s ukážkou automatickej tlakovej stanice z radu ATS line, kalové čerpadlá PUMPA black line a čerpadlá pre tlakové kanalizácie PUMPA inox Morava. Portfólio vystavovaných produktov doplnili tlakové nádoby od výrobcu Global Water Solutions. Tieto bezúdržbové nádoby s atestom na pitnú vodu sa radia medzi najkvalitnejšie nádoby, ktoré sú v dnešnej dobe dostupné.

Ďakujeme Všetkým, ktorí nás navštívili za príjemné stretnutie a tešíme sa napríklad za 2 roky na budúci ročník.