Na streche skladu máme vlastnú fotovoltaickú elektráreň

Vďaka nástroju Next Generation EU, ktorý okrem iného podporuje obnoviteľné zdroje energie, sa nám podarilo zrealizovať projekt FVE PUMPA a postaviť fotovoltaickú elektráreň vrátane batérií.

Fotovoltická elektráreň teraz poskytuje dostatočný výkon na pokrytie energetických potrieb nášho skladu, servisných priestorov a administratívnych budov. Významným prínosom tejto fotovoltaickej elektrárne je nielen zníženie finančných nákladov na energetickú prevádzku spoločnosti, ale predovšetkým jej schopnosť poskytovať trvalo udržateľnú a čistú energiu a prispievať tak k ekologickému správaniu spoločnosti.