Vyzkoušejte si domácí vodárnu v praxi

Přímo u vchodu do brněnské prodejny jsme si pro Vás připravili instalaci domácí vodárny řízené frekvenčním měničem. Můžete přijít a vyzkoušet si, jak funguje.

V rodinném domě máme většinou proměnnou spotřebu vody, která se odvíjí od naší momentální potřeby. Všichni ale chceme, aby byl konstantní tlak, aby voda stále tekla stejným proudem. Vhodným řešením je použití domácí vodárny s frekvenčním měničem, který mění otáčky čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku vody. V naší instalaci jsou 3 vodovodní kohoutky. Představte si, že každý kohoutek symbolizuje spuštění dalšího odběru vody v domě/zahradě. Postupně můžete otáčet kohoutky a sledovat na displeji stále stejný tlak (P) – nastaven na 3 bary a zvyšující se kmitočet (F).

 

 

 

 1 kapka 2 kapky  3 kapky 
Např. si jdeme napustit vanu. Nastavený konstantní tlak 3 bary. Např. pustíme myčku a pračku a další osoba se jde osprchovat do druhého patra. Zvyšují se otáčky čerpadla a zůstává konstantní tlak 3 bary. Stále čerpadlo nedosahuje maximálního výkonu. Např. další osoba začne zalévat na zahradě. Všechny kohoutky jsou otočené naplno, tlak stále stejný - 3 bary. Kdybychom měli k dispozici průtokoměr, viděli bychom, že aktuálně teče cca 5 m3 vody. (Maximální průtok čerpadla se pohybuje kolem 6 m3/hod, který je však za minimálního výtlaku)

Když postupně zavíráte kohoutky, můžete sledovat konstantní hodnotu tlaku. Je nastaveno, že jakmile klesne kmitočet pod 30 Hz, tak systém s drobnou časovou prodlevou vypne. 

Náš tip

Rozvody vody v domě musí být nadimenzované tak, aby toto množství domem proteklo. Vždy dostatečně dimenzujte výtlačné potrubí mezi čerpadlem a místem spotřeby S ohledem na potřebný tlak v systému, který se odvíjí dle předpokládaného využití. (Pro masážní sprchu budete potřebovat vyšší než pro běžný kohoutek v umyvadle.)