Kontrolní systémy

ELECTRIC PANELS

Ovládací a ochranné panely pro jedno a třífázová elektrická čerpadla a motory. K dispozici pro jedno nebo více elektrických čerpadel, multifunkční, pro všechny systémy, které vyžadují ovládání a řízení.

VSD

Frekvenční měnič díky širokému výběru funkcí přispívá ke snížení nákladů úpraven vody tím, že reguluje otáčky čerpadel, zabraňuje kolísání průtoku, zabraňuje vodním rázům a snižuje ztráty.