Provzdušňovací systémy

OXY-FLOW Series

Provzdušňovací sestava pro procesy okysličování a homogenizace v čistírnách odpadních vod z bytových, průmyslových a chovů hospodářských zvířat, jakož i v chovech ryb a provzdušňovaných rybnících. Ideální také pro sběrnou nádrž na dešťovou vodu. Kompaktní a snadno se instalují, jsou vhodné pro použití v nádržích jakéhokoli tvaru a velikosti