Systémy pro čištění nádrží

STORMWATER

Ideální řešení pro sběr, řízení a kontrolu dešťové vody. Používání akumulačních nádrží se stále více rozšiřuje ve snaze snížit dopad na životní prostředí, ke kterému dochází, když je dešťová voda z prvního splachování likvidována v přírodních vodách. Účelem těchto nádrží je shromažďovat a zadržovat první část vody produkované silnými srážkami, a tak zabránit jejímu nekontrolovanému odtékání do přírodních vodních ploch.