Den otevřených dveří 27. 9 .2022

Vítejte na našem Dnu otevřených dveří.

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE FIRMY PUMPA, a.s.

Vážení přátelé, zákazníci,

Jsme moc rádi, že jste si našli cestu k nám do firmy a společně se zúčastníme živého vysílání rádia Beat.
Také si můžete dát něco dobrého k jídlu nebo k pití anebo obojí. Rádi Vás provedeme po firmě, ukážeme sklady
a poradíme s nákupem čerpací techniky pro Vás či Vaše přátele, příbuzné.
Doufám, že se Vám u nás bude líbit a my samozřejmě uděláme vše proto, aby se tak stalo.

podpis ředitele firmy Pumpa pana Sedláka

VODA NAD ZLATO

Voda je tou nejcennější komoditou, se kterou lidstvo zachází. Bez ní by nebyl život, zdravá půda, průmysl ani hygiena...jednoduše nic. S vodou je spjata už více než 30 let i naše firma. Ročně prodáme více než 50 000 čerpadel. Od malých čerpadel na závlahu zahrádky po dodávky komplexních řešení, která zásobují pitnou vodou celá města. Včetně Brna, kde také sídlíme. Samozřejmě sledujeme, jak se situace se zdroji vody a jejich využitím v rámci republiky i celosvětově vyvíjí a rádi bychom se s vámi podělili o zajímavá fakta a příklady, které se týkají hospodaření s vodou.

VĚDĚLI JSTE, ŽE..

V loňském roce uvedl tým z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR v časopisu Nature Geoscience studii, která dokázala, že rok 2018 byl jedním ze tří nejsušších za uplynulých 2 110 let. Mohlo by se zdát, že vybrat jeden rok z 2 110 není až tak vypovídající, ale stejná studie bohužel také potvrdila, že období 2014–2018 bylo nejsušší pětileté období v celém zkoumaném období. To už není jen jeden rok, který by se dal považovat za anomálii. Je to vážná zpráva o stavu naší krajiny. Studie totiž své závěry potvrdila na základě zkoumání vzorků ze 147 živých i mrtvých dubů (z celého zkoumaného období) na území starého kontinentu.

ZA POSLEDNÍCH 5 LET
SE PRŮMĚRNÉ VODNÉ
A STOČNÉ ZVEDLO
O VÍCE NEŽ 18 %
Jinými slovy, vody je méně než dřív. A její cena stoupá. V roce 2020 byl
celorepublikový průměr vodného a stočného včetně DPH 89,70 Kč/m3,
ovšem letos činí 97,53 Kč/m3. To znamená, že za 2 roky se průměrná
cena za kubík vody vyšplhala o necelých 9 %. Za období posledních
5 let se jedná dokonce o 18% nárůst.

Navzdory zvyšujícím se cenám je ovšem spotřeba vody obrovská. Každý člověk spotřebuje zhruba 113 litrů vody denně. Třeba splachováním každý z nás spotřebuje přibližně 26 litrů za den.
Na závlahu trávníku o velikosti 200 m2 pak „padne“ až 850 litrů na jedno zalévání, a to jsou velká čísla a jen dokreslují, že dostupností a správného nakládání s vodou bychom se měli zabývat. Ale jak?

HOSPODÁRNÉ NAKLÁDÁNÍ S VODOU JAKO KLÍČ

Retence dešťovky, opětovné využívání špinavé vody, vlastní vodní zdroje v podobě vrtů či studen, retence vody v krajině, státní dotace podporující hospodárné nakládání s vodou a využívání špičkových technologií. Kombinace těchto faktorů může vést k optimalizaci využívání pitné a užitkové vody i snížení nákladů na spotřebu energií, jejichž cena v poslední době raketově stoupá. Mezi našimi zákazníky jsou organizace veřejné správy, průmyslové a zemědělské společnosti, živnostníci, domácnosti i jednotlivci. A sledujeme, že napříč všemi těmito segmenty stoupá zájem o hospodárné nakládání s vodou.

 

S INOVACEMI NEJDÁL DOJDEŠ

Možná vás to překvapí, ale čerpadla na celém světě spotřebují zhruba 15 % veškeré elektrické energie, kterou na planetě vyrobíme! A proto každá technologická inovace v oblasti efektivity fungování čerpadel má zásadní dopad. V posledních letech se právě v účinnosti čerpadel dělají velké pokroky. Motory jsou efektivnější a energeticky čím dál méně náročné. Navíc jejich provoz je často optimalizován tzv. frekvenčními měniči, které regulují výkon čerpadla a umí uspořit i desítky procent elektrické energie oproti čerpadlům bez regulace.

BRNĚNSKÝ NOVÝ LÍSKOVEC JDE PŘÍKLADEM

I na komunální úrovni se daří rozjíždět zajímavé projekty spojené s vodním hospodařením. A nás těší, že pro ně nemusíme chodit moc daleko. Pojďme se podívat do brněnské městské části Nový Lískovec. Tamní zastupitelstvo vytvořilo umělé jezero, které je napouštěno dešťovkou zachycenou na střechách tamních panelových domů. Jezírko jednak přineslo na sídliště trochu přírody, ale zároveň čtvrť ochlazuje v horkých letních měsících. A navíc pomáhá chránit sousední městskou část před vyplavováním přívalovými dešti.