Vedenie

Pavel Sedlák, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Martin Křapa
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Maloobchod a veľkoobchod
David Svoboda
riaditeľ divízie Technického zabezpečenia budov
Ing. Jan Zedníček
riaditeľ divízie Čistá a špinavá voda
JaroslavMaňas
riaditeľ divízie Energetika a priemysel
Petr Kopeček
riaditeľ servisu
Mgr. Karel Číž, MBA
riaditeľ nákupu
Jan Skořepa
riaditeľ IT