Skupina PUMPA

Do skupiny PUMPA zahŕňame tieto spoločnosti: PUMPA a.s., PUMPA nemovitosti, a.s. a dcérsku spoločnosť
AQUA - STYL spol. s r.o.

PUMPA a.s.

Spoločnosť PUMPA bola založená ako PUMPA spol. s r.o. v roku 1991. Na začiatku roka 1998 došlo k zmene právnej formy Spoločnosti na akciovú spoločnosť. Spoločnosť je stálym členom Asociácie odborných veľkoobchodov a Obchodnej a hospodárskej komory. Vďaka vysokej špecializácii sme sa v predaji čerpadiel dostali na špičku predajcov čerpacej techniky. Náš sortiment neustále rozširujeme, aby sme sa čo najviac priblížili požiadavkám našich zákazníkov. Sme významným dovozcom čerpadiel a ďalšieho sortimentu zo zahraničia. Medzi popredných dodávateľov patria významní výrobcovia čerpadiel a čerpacej techniky Calpeda, CIMM, Franklin Electric, Global Water Solutions, LEO ad. Kompletný prehľad výrobcov, pre ktorých máme výhradné zastúpenie v ČR nájdete tu. 

PUMPA nemovitosti, a.s.

Spoločnosť PUMPA nemovitosti vznikla rozdelením a odštiepením zo Spoločnosti PUMPA v roku 2011. Predmetom činnosti Spoločnosti je hlavne prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.

AQUA-STYL spol. s r.o.

Spoločnosť AQUA - STYL sústreďuje svoju činnosť do oblastí energetiky, vodného hospodárstva, servisu a opráv čerpadiel, strojárenskej výroby a investičných celkov. Viac informácií o spoločnosti nájdete na webových stránkach www.aqua-styl.cz

Etický program

Skupina sa rozhodla zaviesť tzv. Etický program, ktorého účelom je zaistiť v rámci Skupiny dodržiavanie právnych a etických noriem, resp. vnútorných predpisov. Základom programu je Etický kódex, na stiahnutie nižšie.

Stiahnuť tu Skupina PUMPA etický kodex (PDF , 268 kB)