História spoločnosti

Spoločnosť PUMPA spol. s r.o. sme založili v Brne vo februári v roku 1991. Ešte v tom roku sme na Úrade priemyslového vlastníctva prihlásili k registrácii ochrannú známku PUMPA. Z toho vyplýva, že sme na trhu takmer 30 rokov.

Na začiatku bolo naším hlavným zameraním poskytovať servis a montáž čerpadiel. V nasledujúcich rokoch sa obchodná činnosť stávala viac dominantnou a v súčasnosti sa z prevažnej časti podieľa na celkovom obrate spoločnosti. Vďaka vysokej špecializácii sme sa v predaji čerpadiel dostali na špičku predajcov čerpacej techniky. Tento sortiment ďalej rozširujeme a dopĺňame, aby sme sa čo najviac priblížili požiadavkám a potrebám našich zákazníkov. Sme významným dovozcom čerpadiel, armatúr a príslušenstva z celého sveta. Niektorých výrobcov zastupujeme na českom trhu výhradne už mnoho rokov.
Za všetkých sú to Calpeda, Stairs, Umbra pompe, Speroni, Zenit, Franklin Electric, GWS.

Doplnili sme sortiment aj v príslušenstve ako sú nádoby, frekvenčné meniče a mnohé ďalšie. Je potrebné tiež spomenúť vlastnú výrobu vodární, čerpadiel, tlakových staníc, prečerpávacích nádrží, ponorných čerpadiel apod. Dnes šírka nášho sortimentu plne pokrýva požiadavky našich zákazníkov od malej vodárne na chatu po energetické projekty.

V tomto trende chceme pokračovať a zaistiť tak spokojnosť našich partnerov. Na začiatku roka 1998 sme pretransformovali našu spoločnosť s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Sme stálymi členmi Asociácie odborných veľkoobchodov a Obchodnej a hospodárskej komory.

Od roku 2004 je naša spoločnosť držiteľom certifikátu kvality ISO. Postupne sme rozšírili certifikáciu aj o životné prostredie a bezpečnosť práce.

V roku 2007 sme skolaudovali novú skladovú halu s výmerou 1600m2, ktorá nám umožnila rozšíriť náš doterajší sortiment a tiež ho mať v dostatočnom množstve priamo na sklade.

V roku 2013 sme uviedli do prevádzky na základoch starej pôvodnej budovy budovu novú. Vznikol úplne nový objekt a získali sme navyše 1000m2 naozaj kvalitných kancelárskych priestorov a školiaceho strediska.

Súčasne sme si mohli presťahovať servis do priestorov bývalého skladu a na ploche cca 500m2 sme mohli vybudovať kvalitné zázemie pre prácu servisu, ako sú skúšobné zariadenia, žeriav a ďalšie nevyhnutne nutné zariadenia. Zaisťujeme záručný a pozáručný servis vrátane uvádzania zariadenia do prevádzky. Sme autorizovaným servisom firiem KSB, Grundfos, WILO ai. Od novembra 1996 slúži našim zákazníkom servisná služba 24 hod. denne, 365 dní v roku. Na všetky nami dodávané výrobky poskytujeme samozrejme tiež záručný a pozáručný servis.

Poskytujeme odborné poradenstvo a hľadáme pre Vás vždy najvýhodnejšie riešenie ako v cene, tak samozrejme aj v kvalite.

Firmu Pumpa, a.s. reprezentuje na Morave predajné stredisko v Brne. V Čechách je to predajné stredisko v Prahe. V roku 2016 sa spoločnosť Pumpa, a.s. stala majoritným vlastníkom montážne-technologickej firmy Aqua-styl spol. s r.o v Prostějove Držoviciach.

Na jeseň 2018 sme otvorili ďalšiu skladovú halu s výmerou 4000 m2 a s ňou prišlo rozšírenie doterajšieho sortimentu a navýšenie skladových zásob. Počet zamestnancov na konci roka 2018 dosahuje takmer 90 ľudí.

V roku 2019 prichádzame s konceptom Pumpa PRO, v rámci ktorého sme otvorili prvé dve partnerské predajne v Prostejove Držoviciach a v Strakoniciach.

Na ďalších stránkach Vám predstavujeme celý náš sortiment a dúfame, že Vás jeho šírka a skladba zaujme a stanete sa našimi stálymi zákazníkmi.

za firmu PUMPA, a.s.
predseda predstavenstva
Pavel Sedlák