Podporují nás

Zapojili jsme se do projektu spolufinancovaného Evropskou unií.

Projekt FVE PUMPA, registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000086

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Soubor ke stažení.