Studijní a učňovské obory

Vzdělávání v odborných předmětech je pro naši praxi velmi důležité. Jsme rádi, že se můžeme podílet a podporovat nejen studenty a učně technických oborů, ale i jejich učitele.

Každoročně v naší firmě ve školícím středisku probíhají přednášky pro střední školy na téma čerpací techniky. Snažíme se žákům i jejich učitelům představit možnosti dodávek vody do domu, odčerpávání vody ze sklepa nebo používání čerpadel pro zavlažování zahrady. Zkrátka, aby si dokázali představit, co to vůbec čerpadlo je a kde ho všude můžou použít.

V roce 2022 jsme také podpořili účastníky mezinárodní soutěže oboru instalatér, která se konala na SOŠ a SOU Vyškov a čítala 16 účastníků z toho půlka soutěžících byli žáci z Rakouska, Maďarska, Slovenska a Polska.