WILO COR-1MHIE Automatické tlakové stanice 3x400V

Zariadenia na rozvod vody so štandardne nasávacím vysokotlakým odstredivým čerpadlom a integrovanou reguláciou otáčok Viac o produkte

Parametre

Maximálny prietok [l/min]
8 000
Menovitý príkon motora - P1 [kW]
1,10
Dĺžka kábla [m]
100

Všetky parametre

na objednávku overte dostupnosť

Dostupnosť na dopyt

Registrujte firmu a získajte výhody užívateľského účtu. %

Značka:
WILO
Kategória:
Horizontálne ATS
Objednávkový kód:
MAS000989

Informácie o produkte

Zvláštne znaky/prednosti produktu

 • Robustný systém vďaka vysokotlakovým odstredivým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukčného radu MHIE s integrovaným frekvenčným meničom chladeným vzduchom

 • Mimoriadne veľké regulačné rozpätie frekvenčného meniča

 • Integrovaná plná ochrana motora pomocou PTC

 • Integrovaná detekcia chodu nasucho s automatickým vypínaním pri nedostatku vody pomocou výkonovej charakteristiky regulačnej elektroniky motora

Konštrukčný typ

Zariadenia na rozvod vody so štandardne nasávacím vysokotlakým odstredivým čerpadlom a integrovanou reguláciou otáčok

Použitie

 • Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných domoch ako aj v priemyselných systémoch

 • Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipožiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materiály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s dlhými vláknami

Vybavenie/funkcia

 • 1 čerpadlo konštrukčného radu MHIE s plynulým regulačným režimom vďaka integrovanému frekvenčnému meniču

 • všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom odolné voči korózii

 • Uzatváracia armatúra, na strane výtlaku

 • Spätná klapka, na strane výtlaku

 • Membránová tlaková nádoba 8 l, PN16

Rozsah dodávky

 • továrensky montované zariadenie na zvyšovanie tlaku, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou funkčnosťou a nepriepustnosťou

 • obal

 • Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:

Wilo-COR-1 MHIE 205/GE

CO

Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku

R

Regulácia pomocou frekvenčného meniča

1

S jedným čerpadlom

MHIE

Konštrukčný rad čerpadiel

2

Menovitý objemový prietok samostatného čerpadla [m3/h]

05

Počet stupňov samostatného čerpadla

GE

Základná jednotka, t.z. bez prídavného regulačného prístroja

Technické údaje

 • Pripojenie na sieť 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz resp. v závislosti od typu aj 1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz

 • Teplota média max. 50 °C (voliteľne 70°C)

 • Teplota okolia max. 40 °C

 • Prevádzkový tlak 10 bar

 • Prítokový tlak 6 bar

 • Menovité svetlosti prípojok na strane prítoku Rp 1" - Rp 2"

 • Menovité svetlosti prípojok na strane koncového tlaku R 1¼" - R 1½"

 • Rozsah regulácie otáčok 1160 - 3500 1/min

 • Druh ochrany IP 54

 • Istenie na strane siete [AC 3] podľa výkonu motora a predpisov dodávateľa elektrickej energie

 • Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie):

  • Čistá voda bez usadenín

  • Úžitková, studená, chladiaca a dažďová voda

  • Pitná voda

Materiály

 • Obežné kolesá z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404

 • Stupňové komory z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404

 • Teleso čerpadla ušľachtilá oceľ 1.4301/1.4404

 • Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404

 • Tesnenie EPDM (EP 851)/FKM (Viton)

 • Veko telesa z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404

 • Spodná časť telesa z ušľachtilej ocele 1.4404

 • Mechanická upchávka z B-karbónu/karbidu volfrámu, SiC/karbónu

 • Tlakový plášť z ušľachtilej ocele 1.4301/1.4404

 • Ložiská z karbidu volfrámu

 • Hliníková oporná pätka čerpadla

 • Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4571

 

Opis/konštrukcia

 • Základný rám: ušľachtilá oceľ s výškovo prestaviteľnými tlmičmi chvenia na rozsiahlu zvukovú izoláciu telesa

 • Potrubie: kompletné potrubie z ušľachtilej ocele, vhodné pre pripojenie všetkých bežných potrubí v technickom zariadení budov; potrubie je dimenzované v súlade s hydraulickým výkonom zariadenia na zvyšovanie tlaku

 • Čerpadlá: používa sa vždy 1 čerpadlo konštrukčných radov MHIE 2.., 4.., 8.. alebo 16.. (max. do výkonu motora 2,2 kW); vzduchom chladený frekvenčný menič adaptovaný na motor čerpadla umožňuje pre všetky čerpadlá týchto konštrukčných radov plynulý regulačný režim medzi 25 Hz a max. 60 Hz; všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médiom sú z ušľachtilej ocele

 • Armatúry: každé čerpadlo má na strane výtlaku po jednej uzatváracej armatúre s kontrolnou značkou DVGW (Nemecké plynárenské a vodárenské združenie) resp. kruhové uzatváracie klapky a spätnú klapku na strane výtlaku s povolením Nemeckého plynárenského a vodárenského združenia (DVGW)

 • Membránová tlaková nádoba: 8 l/PN 16, zaradená na strane koncového tlaku, opatrená membránou z butylkaučuku, vyhovujúcou v zmysle zákona o ochrane potravín na kontrolné a revízne účely s uzatváracím guľovým kohútom s vyprázdňovaním a prietokovou armatúrou podľa normy DIN 4807

 

Dokumenty na stiahnutie

Technické parametre

Maximálny prietok [l/min]
8 000
Menovitý príkon motora - P1 [kW]
1,10
Dĺžka kábla [m]
100